Hopp til innhold

Derfor vil de hente ut kobber fra norske fjell

– Innen de neste 25 årene vil vi ha brukt mer kobber enn vi har brukt hittil i historien.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

Boreoperatør på Nussir-feltet i Finnmark. Nussir ASA har gjennomført en borekampanje med 13 borehull i et nytt område. Sist søndag ble det hittil dypeste borehull i Repparfjord-området avsluttet på drøyt 600 meters dyp.

Foto: Allan Klo

I går kom nyheten om at selskapet Nussir i Finnmark kan sitte på en kobberforekomst av internasjonale dimensjoner.

Men Nussir-funnet er ikke det eneste mineralfunnet i Nord-Norge. Det finnes mineralforekomster i Norge for cirka 2500 milliarder norske kroner – det meste ligger i nord.

Nussir-Gruve

Bildet viser Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Stor etterspørsel

Det er liten tvil om at det er penger å tjene på mineraler.

Framtidas behov for kobber går rett til værs, mener kommunikasjonsrådgiver Olav Hallset i bransjeforeningen Norsk Bergindustri.

– Behovet for mineraler og spesielt for kobber øker markant i årene som kommer. Mineralene brukes i en lang rekke av de tingene vi omgir oss med hver dag. Det finnes en prognose som sier at kobberbehovet kommer til å øke så mye at de neste 25 årene, vil vi ha brukt mer kobber enn vi har brukt hittil i verden, sier Hallset.

96 prosent av all kobberen som har blitt tatt ut i verden, har blitt tatt ut de siste 100 årene – til tross for at det for man startet å ta ut kobber for 10.000 år siden. Mer enn halvparten er tatt ut de siste 24 årene.

Ifølge U.S. Global Investors, så øker behovet for kobber i verden betraktelig. I Kina skal behovet i 1960 ha vært på 455.000 tonn kopper. I 2006 var det kinesiske behovet på 18 millioner tonn kobber.

Vil satse på mineraler

Kobber

Kobber fra Sulitjelma.

Foto: Einar Breivik / NRK

At den påtroppende regjeringen følger opp Stoltenberg-regjeringens mineralstrategi ved å peke på betydningen av mineralnæringen er viktig mener Hallset.

– Det er et sterkt signal til næringen og til lokale myndigheter som skal bestemme om man skal utvinne ressursene som finnes. Vil ikke miljødepartementet godkjenne en slik plan, mens regjeringen samtidig sier at det er satsningsområde, så kan man stille spørsmålstegn til det. Jeg antar at de vil følge det opp i praksis. Det er en mulighet til å vise at de mener noe med det, sier han.

Kan bli liggende

Men til tross for rekordstore forekomster, framtidens etterspørsel, og politiske signaler om satsing, så kan det ende med at kobberet i Kvalsund blir liggende.

Det er bransjeforeningen Norsk Bergindustri enig i.

– Det gjelder særlig hvis prosessene er så lange og uforutsigbare. Det er ekstremt kostnadsdrivende. Det gjør at investorer heller bruker pengene sine i andre land, sier han.

Repparfjorden hvor Nussir-feltet ligger er en nasjonal laksefjord, og fiskeridirektoratet er blant dem som har vært inne og bedt om at planene om et sjødeponi stoppes.

Både reindrifta og Sametinget har også kommet med innsigelser mot gruveplanene, men ikke mot sjødeponiet.

Tidligere i høst ble det klart at Miljødirektoratet mener at sjødeponiet er utredet godt nok til at Miljøverndepartementet nå kan ta stilling til innsigelsene som er kommet mot den planlagte gruvedriften.