Hevder helseansatte trues med represalier

Pårørende til eldre på institusjon påstår at ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Tana trues med represalier og at de har fått munnkurv.

Kjell Johansen

Kjell Johansen opplevde at de ansatte på en institusjon i Tana ikke kunne svare på spørsmål angående morens bosituasjon og helse.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ansatte ved helse- og omsorgstjenesten i Tana våger ikke å svare på alle spørsmål fra pårørende.

Det hevder Kjell Johansen som har sin mor på en av institusjonene i kommunen.

Han opplevde at de ansatte ikke kunne si noe, da han stilte spørsmål om situasjonen på institusjonen hvor hans mor bor.

– Da rister de på hodet: «Nei, vet du vi har ikke lov til å si noe. Vi har fått munnkurv. Hvis det kommer fram at vi har sagt noe, så blir det represalier». Og det ble sagt av ansatte rett i øynene på meg, forteller Kjell Johansen.

– Er en fryktkultur blant de ansatte

Han fortalte dette også på debattmøtet som eldrerådet i Tana arrangerte i forbindelse med FNs internasjonale eldredag onsdag.

Moren hans på 89 år bor i dag ved det gamle omsorgssenteret i kommunen. Kjell Johansen er imidlertid fornøyd med de ansatte her.

Han er imidlertid skuffet over hva han har opplevd tidligere og hevder det eksisterer en slags fryktkultur blant de ansatte.

– Vi ønsker jo at mor skal ha det best mulig, og da forventer vi at alle ansatte skal kunne fortelle oss om det vi spør. Jeg har også opplevd at ting som har skjedd med mor, ikke har blitt fortalt til oss. For om lag et år siden hadde hun falt mens hun var i en av avdelingene. Ikke før flere uker senere fikk jeg vite det nærmest ved en tilfeldighet. Slik kan vi ikke ha det. Jeg tror dette dessverre henger sammen med det jeg mener er en fryktkultur, sier Johansen.

Skal ta opp saken i kommunen

Ordfører Frank Ingilæ.

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ ble overrasket over tilbakemeldingene fra den pårørende og vil ta opp saken i kommunen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Siden Kjell Johansen har sin mor ved en av helse- og omsorgstjenestens boliger, er dette forhold som han også tidligere har tatt opp.

– Jeg synes det er galskap, for jeg mener jo selv at vi har krav på å vite hva som skjer med våre eldre, sier Johansen.

Ordføreren i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ er overrasket over tilbakemeldingene fra den pårørende. Han understreker at dette ikke er en kultur han ønsker i kommunen.

– Kulturen som skal være i Tana kommune, det er maks åpenhet om alle forhold, sier ordfører i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ.

Ordføreren er overrasket over uttalelsene til den pårørende

– Alle ansatte har både lov, anledning og også plikt til å ytre seg om saker som er av vanskelig karakter, sier ordføreren.
Ordfører Frank Martin Ingilæ understreker at også rådmannen i mange sammenhenger har sagt at det skal være en åpenhetskultur i kommunen.

Nå skal han igjen diskutere saken.

– Selvfølgelig kommer jeg til å ta dette opp med rådmannen og gjøre oppmerksom på at det er kommet slike typer tilbakemeldinger, sier ordføreren i Tana.