Helse blir ikke en del av felles alarmsentral

Politimesteren i Troms håper det snart blir åpnet en felles alarmsentral for politi og brannvesen i det nye politihuset i Tromsø.

Politihuset i Tromsø.

Det er her ved det nye politihuset i Tromsø at politimesteren i Troms ønsker en felles alarmsentral.

Foto: Harald Albrigtsen. / NRK

Den akuttmedisinske klinikken på UNN skal ikke inngå i en ny felles sentral i Tromsø.

Ledelsen ved AMK sier at det er godt samarbeid mellom etatene, men at det er gode grunner for at de ikke ønsker en samlokalisering.

– Vi mener at vi løser våre oppdrag best ved å være lokalisert i sykehus. Nesten 90 prosent av oppdragene som AMK håndterer er helserelatert, sier Lars Røslie som er konstituert sjef for akuttmedisinsk klinikk på UNN.

Politiet forstår

Ole B. Sæverud

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud.

Foto: Mohamed Abdulkadir Dahir / NRK

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud har forståelse for synspunktene til UNN.

Alt ligger nå til rette i politihuset for å få etablert en ny alarmsentral. Det vil koste noen millioner kroner, og finansieringen er foreløpig ikke på plass.

– Jeg tør ikke spå når sentralen kan åpnes, men håper det skjer snart. Både vi i politiet og brann og redning ser fram til å bli samlokalisert, sier Sæverud.

Åpnet nødsentral i Bodø

Tirsdag fikk Bodø en felles alarmsentral for politi, brann og helse.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener samlokalisering vil bidra til en bedre tjeneste for publikum gjennom koordinert innsats skal respondere raskere når liv og helse er i fare.

Regjeringspartiene fikk støtte fra Ap, KrF og Venstre da den såkalte nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2015. Med reformen kom kravet om samlokaliserte nødmeldingssentraler.

Snart to år etter vedtaket er det bare i ett av tolv politidistrikter – Nordland – at politi, brann og helse vil sitte sammen. Finnmark er det eneste andre politidistriktet som for øyeblikket undersøker muligheten for tilsvarende samlokalisering.

– Vi må stole på hverandre

I Tromsø jobbes det altså for at man skal få en felles alarmsentral for politi og brann og redning.

– Hvilken betydning har en slik samlokalisering av alarmsentralene til politiet og brannvesen i Tromsø for publikum?

– Det som er viktig med samlokalisering er ikke at man sitter ved siden av hverandre. Det viktige for publikum er at nødetatene samarbeider godt. Det har vi i Tromsø tradisjon for å gjøre. Vi må øve i lag, få gode prosedyrer på samarbeid, og vi må stole på hverandre. Det er samarbeidet som er det avgjørende, sier politimesteren i Troms.