Hopp til innhold

Helga bøyer av for stormen

Vil ikke lovfeste finnmarkingenes særrettigheter til fisket.

Video nsps_upload_2009_10_2_19_2_37_3123.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Det siste Helga Pedersen gjør som fiskeriminister er å avvise innstillinga fra Kystfiskeutvalget, ledet av jurist og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Smith slo fast at folk som bor i fjorder og langs kysten i Finnmark har opparbeidet særlige rettigheter til fiske fra gammelt av.

Pedersen går imot noe av den tyngste juridiske ekspertisen på området:

- Vi mener ikke at det eksisterer særskilte rettigheter i disse områdene, sier Pedersen.

Hun har dermed bøyd av for den massive stormen som kom fra blant andre Norges Fiskarlag .

Setter av ekstra kvote

Samtidig understreker fiskeriministeren at staten har et ansvar for å legge til rette for at den sjøsamiske kulturen kan bestå og utvikle seg.

- Derfor har vi landet på en ordning med å sette av en ekstra kvote på 3000 tonn torsk i Nord-Troms og Finnmark, der de fleste sjøsamene bor, sier Pedersen.

Ordningen er slik at ingen skal forskjellsbehandles på etnisk grunnlag; du kan melde deg på uansett om du er same eller har annen bakgrunn.

- Betyr dette at dere avviser innstillinga fra kystfiskeutvalget?

- Vi mener at dagens lovgiving er i samsvar med folkeretten. Det fratar ikke regjeringa et ansvar for å sikre den sjøsamiske kulturen. Da er tilgangen til fiske svært viktig, sier Helga Pedersen.

Lovfester

Regjeringa vil også foreslå å lovfeste at folk som bor i Nord-Troms og Finnmark skal kunne fiske i åpen gruppe.

- Det innebærer ikke noen endring i selve praksisen, for også i dag har alle adgang til å fiske i åpen gruppe, men det er en styrking av prinsippet, sier Pedersen.

Hun vedgår at 3000 tonn ekstra torsk ikke er noe stort kvantum i forhold til totalkvotene.

- Men det er likevel et betydelig kvantum som vil utgjøre en stor forskjell for gruppa det gjelder. Jeg er slett ikke sikker på at fiskerne i åpen gruppe i dette området de klare å fiske opp det kvantumet, sier hun.

Kystfiskeutvalget ville ha et eget forvaltningsorgan for fiskeressursene i Finnmark. Hvorfor har dere gått bort fra det?

- Det store flertallet av høringsinstanser ønsket ikke det organet. Fylkestinget i Finnmark har sagt nei, og vi synes ikke det er riktig å tvinge på finnmarkingene et organ som de ikke ønsker, sier den avtroppende kyst- og fiskeriministeren.