Hopp til innhold

Kommunen «oppfordrer» innbyggerne til å bryte loven

Kommune sier det er lov å fjerne redene til den utrydningstruede krykkja, så lenge det ikke er egg i dem. – Straffbart, sier Miljødirektoratet.

Brannvesenet i Hammerfest spyler tak for måkereir.

Krykkja har i flere år forsøkt å lage reir på taket til biblioteket i Hammerfest.

Foto: Olaf Andreassen / Privat

– Dette er offentlig informasjon til innbyggerne, så det er ganske grovt at det ligger ute. Slik feilinformasjon må fjernes fortest mulig, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Han reagerer på at Hammerfest kommune i en informasjonsartikkel om måkearten krykkje på sine hjemmesider skriver at redene kan fjernes, for eksempel ved å spyle dem bort, så lenge de ikke har lagt egg ennå.

Dette kommer bare en uke etter at brannvesenet i kommunen sist var i hardt vær, fordi de spylte vekk krykkjereir med egg i. I denne saken har NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter valgt å anmelde kommunen.

For krykkja er rødlistet som en truet art, og dermed fredet.

krykkje hekker i Berlevåg

Krykkjene bygger gjerne reder på vinduskarmer eller tak. Dette synes mange er plagsomt.

Foto: Bård Wormdal

Reir og bo er også fredet

Det betyr at selv om mange opplever måkearten som plagsom, fordi den både bråker, skiter og legger egg i husvegger, så er det verken lov til å fjerne fuglen eller redene.

Dette kommer fram i informasjonsartikkelen, men Hammerfest skriver altså at det først er etter at krykkja har lagt egg at man ikke kan gjøre noe.

Det mener Eggen er feil.

– Det er hårreisende at de påstår det, sier han.

– Det står ganske greit i paragraf 15 i naturmangfoldloven at reir og bo er fredet, og det er absolutt. Det er ikke lov til å fjerne reir, egg og unger.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening er rystet over feilinformasjonen fra Hammerfest kommune.

Foto: Jon Olav Larsen

Vil undersøke saken

Eggen påpeker at så snart fuglene har begynt å bygge rede må de få være i fred. Om ikke vil man forstyrre hekkingen, og det kan gå ut over bestanden.

I både Berlevåg og Hammerfest har det tidligere blitt rabalder etter at brannvesenet spylte vekk krykkjereder.

Ifølge Miljødirektoratet har det eksistert uenighet hvorvidt det er ulovlig å fjerne også reder uten egg, men Nils Kristian Grønvik i juridisk seksjon bekrefter at dette er tilfelle.

Han viser til en dom fra 2014 hvor en kvinne fikk 21 dagers betinget fengsel for å ha felt et tre hvor den utrydningstruede kongeørnen hadde bygget rede.

– Lagmannsretten slo fast at ødeleggelse av redet var straffbart selv om det ikke var fugler eller egg som ble skadet samtidig, sier Grønvik.

Brannvesenet i Hammerfest spyler tak for måkereir.

Det ble oppstyr da brannvesenet i Hammerfest spylte vann på et tak hvor den truede måkearten krykkje hadde bygd reirene sine – midt i hekketiden.

Foto: OLAF ANDREASSEN

Hammerfest kommune sier de vil ta dette til følge.

– Dersom dette er villedende og feil, så er det beklagelig. Kommunens intensjon har aldri vært å villede eller gi feil informasjon, sier assisterende rådmann Gunnar Lillebo.

– Det er nok noen formuleringer i artikkelen som ikke burde stå slik, så det vil vi gjennomgå.

Samtidig understreker Lillebo at kommunen holder fast ved målet; plagen fra krykkjene må reduseres.

– Vi mener krykkja er en del av vårt bybilde, og den skal også ha en plass her. Men den skaper også en del problemer for folk, og det er vi pliktig til å ta hensyn til, sier Lillebo.

Mulig å styre hekkingen

Martin Eggen i NOF har forståelse for at folk ikke ønsker at krykkjene skal bygge reder i vinduskarmer og på tak, men er klar på at da må tiltak på plass i god tid før hekkesesongen.

Noen velger å sette opp fugleskremsler, men det beste mener Eggen er å sette opp fysiske hindringer, slik at det blir umulig for krykkja å bygge rede der det er uønsket.

Man kan for eksempel dekke til vinduskarmer eller bygge dem på skrå, slik at krykkja ikke vil legge rede der. Hustak kan man dekke til med tau, slik at det blir umulig for måkene å lande.

Krykkjer ved krykkjeberget i Måløy

I Måløy hadde de store problemer med krykkja. Løsningen ble å tilrettelegge et eget berg til fuglene.

Foto: Tore Larsen

– Man kan delvis styre hvor fuglene skal hekke, og legge til rette andre steder i nærheten hvor det er greit at de hekker, sier Eggen.

Han tror at dette kommer til å være en problemstilling i mange år, og mener derfor det er viktig at man forholder seg til lovverket og har god dialog.

– Sjøfuglforskere og NOF, som er fuglenes advokat, og kommunene må snakke sammen for å finne løsninger for å ivareta både innbyggere og fugler, sier han.

– De som synes det er et problem kan bare ringe oss, så skal vi hjelpe med veiledning.

Siste fra Troms og Finnmark