Halvparten dropper ut av rusbehandling

– Legger du deg inn for behandling, blir naturlig nok rusmisbruket ditt kjent. Det er en stor skam og derfor orker du kanskje ikke å møte opp, sier Vidar Hårvik i brukerorganisasjonen MARBORG.

Illustrasjon rus

Mange dropper ut av rusbehandlingen og begynner å ruse seg igjen. Illustrasjonsbilde

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

En kartlegging Drop-out teamet ved Universitetssykehuset Nord-Norge har gjort viser at 51 prosent avslutter behandlinga. Ungdommen er mest utsatt.

Kartleggingen omfatter 414 pasienter fra hele landsdelen.

Vanja Brox, prosjektleder

Vanja Brox har ledet kartleggingen av hvor mange som dropper ut av rusbehandlingene i landsdelen.

Foto: Elise Holdal / NRK

– For oss var det viktig å få konstatert at antallet pasienter som ikke møtte opp, eller som avbrøt behandlingen, var så høyt, og at vi da kunne jobbe opp mot den utfordringa. Det bekrefter det vi hele tida har erfart, nemlig at det er tungt og vanskelig å gjennomgå en slik behandling, sier prosjektleder Vanja Brox.

I 2014 satte regjeringen av 10 millioner kroner over statsbudsjettet for å etablere Drop-out team som skulle hindre frafall fra rusbehandlingen. Alle de fire helseforetakene skulle etablere slike team.

Enkle ting kan løse store problemer

Sørlandet sykehus har allerede etablert et Drop-out team for å hjelpe yngre rusavhengige til å møte til avtalt behandling. Undersøkelser her viser at opptil 60 prosent ikke fullfører rusbehandlingen de er i gang med.

Klinikksjef Oddvar Sæther ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus sier det slik:

– Noen ganger er det enkle små ting som kan gjøres. Systematisering av påminnelser av timer er ett effektfullt tiltak. Når vi ser at folk ikke møter opp prøver vi også å oppsøke pasientene.

Brukerne gir selv noen svar

Vidar Hårvik er leder av brukerorganisasjonen MARBORG i Tromsø. Han har intervjuet 17 pasienter om hvorfor de droppet ut av behandlingen, eller aldri møtte opp.

Vidar Hårvik

Vidar Hårvik, leder av MARBORG i Tromsø fikk mange svar da han intervjuet pasienter om hvorfor de droppet ut av behandlingen.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Det var mange ulike svar. Noen var rett og slett redd for å bli nykter, redd for at følelsene som de hadde fortrengt i alle år skulle dukke opp. Andre var redd de ikke fikk tilbudet de selv ønsker seg. Andre igjen sa at det var så mye skam knytta til rusmisbruken at de ikke orka. Mange velfungerende rusmisbrukere har ikke engang fortalt de nærmeste om misbruket, sier Vidar Hårvik.

Likt alle andre land

I 2013 la Hanne Helene Brorson, norsk psykolog og forsker, fram en metaanalyse om dropout hos ruspasienter. Metaanalyse betyr at man forsøker å finne bedre holdepunkter for hva som er pålitelige forskningsresultater, heller enn å vurdere enkeltstudier hver for seg. Den er bakgrunnen for dropout-teamene.

Den besto av 122 forskningsstudier og omfattet nesten 200.000 pasienter. Bare ni prosent av studiene så på sammenhengen mellom dropout og trekk ved behandlingsopplegget eller terapeut.