– Ofte enkle ting som får rusavhengige gjennom programmet

Sørlandet sykehus skal etablere et drop-out team for å hjelpe yngre rusavhengige til å møte til avtalt behandling. Undersøkelser viser at opptil 60 prosent ikke fullfører rusbehandlingen de er i gang med.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Det er ved Sørlandet sykehus programmet til sommeren er planlagt å starte.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

– Målsettingen er å få ned andelen drop-out blant pasientene og at flest mulig fullfører den behandlingen de har begynt på, sier Arne T. Bie ved avdelingen for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

– Viktig at man fullfører

Undersøkelser viser at opptil 60 prosent ikke fullfører rusbehandlingen de er i gang med.

Forsker ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling John-Kåre Vederhus sier at det er viktig at rusbehandlingen fullføres.

– Å være rusavhengig er tøft. Det er viktig å fullføre behandlingen for å komme ut av problemet. Vi har opplevd at det er et problem at folk for eksempel ikke kommer til avrusning, forteller Vederhus.

Drop-out teamet er et pilotprosjekt som gjennomføres ved Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus. Det er ikke prøvd ut tidligere og blir derfor også forskningsbasert.

John-Kåre Vederhus

Forsker ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling John-Kåre Vederhus sier det er viktig at rusbehandlingen fullføres.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Ringer og minner på avtaler

– Vi ønsker nå å måle effekten av dette slik at man kan se at slike tiltak gir effekt. Vi ringer til pasientene og forbereder de på avtalene, forteller Vederhus.

Og dette gir effekt?

– Ja, erfaringen viser at det har god effekt, men vi har ennå ikke dokumentert det med tall og statistikk. Det ønsker vi nå å gjøre, sier han.

Enkle ting

Ofte skal det enkle tiltak til for å hjelpe en rusavhengig til å fullføre behandlingen, sier klinikksjef Oddvar Sæther ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.

– Noen ganger er det enkle små ting som kan gjøres. Systematisering av påminnelser av timer er ett effektfullt tiltak. Når vi ser at folk ikke møter opp prøver vi også å oppsøke pasientene, sier han.

Får ikke alltid riktig behandling

En stor utfordring i rusbehandlingen er å gi rusavhengige den riktige behandlingen, sier Bie ved avdelingen for rus og avhengighetsbehandling.

– Vi er opptatt av at vi klarer å gi rett behandling til rett pasient til rett tid. Det er ikke til å legge skjul på at sykehuset enkelte ganger har sendt pasienter til behandling som ikke har hatt nytte, sier han.

Drop-out teamet vil være på plass i løpet av sommeren, sier Bie.

Bie påpeker at om dette virker, så er det bra både for pasientene, men også for dem som jobber med programmet.

– Hvis vi får til det vi ønsker hadde det vært kjempe bra. Både i forhold til oss selv så vi vet at vi utnytter systemet godt og for de personene som glipper ut og ikke får ta del i det behandlingssystemet, avslutter Bie.