Hopp til innhold

Gutter oppsøker ikke helsesykepleier

Gutter skammer seg over å dra til helsesykepleieren for å snakke om psykiske plager. Det viser en ny studie.

Sandra Gundersen og Andreas Hansen

Andreas Hansen tror gutter er redde for å vise sårbarhet, og derfor ikke er like flinke til å besøke skolehelsetjenesten. Her er han sammen med Sandra Gundersen som også er elev på Alta videregående skole.

Foto: Julie Groseth| / NRK

– Vi snakker ikke om sånne ting til vanlig, sier Andreas Hansen.

Han er 17 år, elev ved Alta videregående, og mener det er mer akseptert blant jenter å snakke om psykiske problemer. Både med venner og skolehelsetjenesten.

– Hvis jeg eller en venninne skal til helsesykepleieren drar vi alltid sammen, sier medelev Sandra Gundersen.

Andreas har aldri hørt om noen gutter som har tatt med seg en kompis.

– Hvis jeg skal til helsesykepleieren drar jeg alene og holder det gjerne hemmelig for andre gutter.

Flere barrierer å overkomme

En ny studie fra Høgskolen i Innlandet viser til samme tendens som Sandra og Andreas beskriver: gutter kvier seg – i større grad enn jenter – for å besøke skolehelsetjenesten. Og bildet er det samme både på små og store skoler, og i bygd og by.

Studien ble først omtalt på forskning.no.

Marie Dahlen Granrud

Marie Dahlen Granrud er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun har - i sitt doktorgradsarbeid - blant annet sett på forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av skolehelsetjenesten.

Foto: Høgskolen i Innlandet

Det er Marie Dahlen Granrud ved Høgskolen i Innlandet som har studert hvordan skolehelsetjenesten fungerer for ungdom med psykiske plager.

Hun fant ut at guttene har flere barrierer å overkomme for å benytte seg av tjenesten.

– De synes det var vanskelig å snakke om psykiske plager, fordi de kunne bli sett på som svake. Og noen følte seg stigmatisert, forklarer Granrud.

For å komme fram til dette har Granrud blant annet intervjuet tolv gutter på videregående skole. Alle disse hadde oppsøkt en helsesykepleier for å prate om psykiske problemer, men kun to gjorde det på eget initiativ.

Britt Walseth, helsesykepleier

En synlig helsesykepleier gjør at flere gutter tar kontakt, det mener Britt Walseth som har jobbet på ungdomstrinnet siden 2008.

Foto: Julie Groseth / NRK

– Det hjelper å være synlig

– Gutter er nok ikke like vant til å prate om hvordan de egentlig har det, sier helsesykepleier Britt Walseth på Sandfallet ungdomsskole i Alta.

Etter flere år i yrket merker hun helt klart at jentene gjerne kommer innom for en prat, mens guttene i større grad holder seg unna.

– De første årene var det særdeles få gutter som oppsøkte tjenesten. Om de hadde noe de lurte på, for eksempel om seksuell legning, sendte de gjerne venninnene sine for å spørre, sier Walseth.

Tidligere var hun på skolen kun to dager i uka, nå er hun der fire hele dager. Hver uke. Det mener Walseth har ført til forbedring, særlig hos guttene. .

– De må se at det er noen her. Jeg vandrer rundt i korridorene i friminuttene, kommer inn i timene og småprater litt. Det gjør at elevene blir kjent med meg og kommer tilbake.

– Mer tilpasset jenter?

For Granrud var det overraskende at det fortsatt er så stor forskjell på jenter og gutter, men hun tror det finnes en enkel løsning som kan jevne ut forskjellen.

– Guttene sa det må bli mer vanlig for dem å gå til helsesykepleier. Noen fremhevet også at tjenesten, slik den er i dag med samtalen som form, kanskje er mer tilpasset jenter. Og det er jo flest damer som er helsesykepleiere.

Samtidig sa guttene som Granrud intervjuet at det – når barrierene var overvunnet – var godt å snakke med en dame om sine følelser.

Andreas Hansen

– Hvis jeg skal til helsesykepleieren drar jeg alene og holder det gjerne hemmelig for andre gutter, sier Andreas Hansen.

Foto: Julie Groseth / NRK