Grieg Seafood Finnmark dobler produksjonen av oppdrettslaks – avviser at dette blir et problem

Grieg Seafood Finnmark dobler lakseproduksjonen i Nordkapp. Selskapet oppgir lite lakselus i havområdet som en årsak til satsinga.

Oppdrettsanlegg, oppdrett av laks.

Grieg Seafood Finnmark skal doble produksjonen til over 20.000 tonn laks i året, sier teknisk sjef Willy Johansen

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi ser på Nordkapp som et potensiale for å øke. Her er gode arealer og havområder som har lite lus i forhold til andre plasser. De arealene som ikke er utnyttet ønsker vi å ta i bruk, sier teknisk sjef Willy Johansen.

Forflåten Stallo

Grieg Seafood sin nye forflåte 'Stallo'. Koster 16 mill og gjør at kapasiteten kan økes kraftig i Nordkapp.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Oppdrettslaksen kan i løpet av ett år bli viktigere for den gamle fiskerikommunen Nordkapp enn torsken.

Grieg Seafood Finnmark skal nemlig doble produksjonen til over 20.000 tonn laks i året, sier teknisk sjef Willy Johansen. En av årsakene til doblingen er at det er lite lakselus i dette havområdet.

Uproblematisk å doble

Grieg Seafood Finnmark produserer i dag 10.000 tonn laks i Nordkapp, men skal opp i 22.300 tonn.

Kristina Hansen

Ordfører i Nordkapp Kristina Hansen hilser Grieg Seafoods satsing velkommen.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / NRK

Næringa sliter med rømninger og økning av lakselus. Det truer villaksen. Likevel avviser Johansen at det vil bli et problem selv om laksemengden dobles.

– Vi har ingen indikasjoner på det her i Nordkapp. Her har man ligget under de normale lusetallene for Finnmark i alle år.

Ønskes velkommen

Når villaksen skal legge ut på vei mot en av Finnmarks beste lakseelver, Lakselva, må laksen passere oppdrettsområdene ytterst i Porsangerfjorden.
AP-politiker i Nordkapp, Werner Hansen trur neppe det vil bli et problem.

– Det er langt innerst i Porsangerfjorden. Vi må ha oppdrett, den næringa er kommet for å bli. Da må vi gjøre det beste ut av det. Jeg har ingen skrekk for Lakselva, sier Hansen.


Ordfører Kristina Hansen hilser satsinga velkommen. Ei satsing som betyr at det produseres mer laks enn hva som tas i land av villfisk i Nordkapp. Hansen forventer at næringa får kontroll på problemene sine.

– Vi har alltid vært en stolt matprodusent, og ønsker at oppdrettsnæringa blir en del av det. Særlig siden vi har gode fjorder som kan være lokaliteter for oppdrett, sier ordføreren i Nordkapp.