Hopp til innhold

Grensegjerdet trolig satt opp ulovlig: – Fadese

Byggingen av det omdiskuterte grensegjerdet på Storskog er midlertidig stanset, i påvente av en kontrollmåling.

Grensegjerdet Storskog

Må kanskje rives: 50 meter av det 200 meter lange nye grensegjerdet på Storskog kan være bygget for nært Russland, og må da settes opp på nytt.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Hvis det viser seg at man har bygget for nærme russisk side, så er det først og fremst veldig pinlig, sier Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV.

Kirsti Bergstø

Vil rive gjerdet: Kirsti Bergstø (SV) karakteriserer hele gjerdebyggingen som en pinlig fadese.

Foto: Pressebilde

Det var The Independent Barents Observer som først omtalte at deler av gjerdet trolig er satt opp noen centimeter for nært grensa til Russland. Gjerdet er dermed i strid med den norsk-russiske grenseavtalen fra 1949.

Bergstø, som heller vil ha en ny grensestasjon enn gjerdet som nå bygges, omtaler det hele som en fadese.

– Jeg håper man kan få revet dette gjerdet, og lagt bort hele fadesen. Så bør man heller sette inn trykket på å bygge en ny grensestasjon med et sivilt preg, sier Bergstø til NRK.

Kan være bygget ulovlig

For å få bedre kontroll over trafikken på Storskog settes det nå opp et gjerde på den russiske grensen. Det har regjeringen besluttet, etter ønske fra politimesteren i Finnmark.

Protestene lot ikke vente på seg, og nå viser det seg altså i tillegg at gjerdet kan være satt opp ulovlig. Et av alternativene nå, er å rive ned deler av gjerdet og flytte det lenger inn på norsk side.

– Vi har fått beskjed om at grensegjerdet muligens står litt for nært grenselinja, altså litt innenfor grensegata, forklarer politimester i Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta, som er ansvarlig for bygginga av gjerdet.

Grensegata er et område på fire meter på hver side av grensen som skal være ryddet for trær, og der det heller ikke skal være noen byggverk.

Ellen Katrine Hætta

Må kontrollmåle: – Vi skal finne ut om dette stemmer. Om så er tilfelle, må gjerdet flyttes, sier politimester Ellen Kathrine Hætta.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Lite imponerende forarbeid

– Det er veldig klart hvor grensa mellom Norge og Russland går. Det er jo en avtale som har vært siden 1949, så det er svært lite imponerende forarbeid som har blitt gjort.

Det sier Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet.

Lars Georg Fordal byline

Merkelig: Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet, håper oppmerksomheten rundt grensegjerdet vil føre til ny grensestasjon på Storskog, og synes gjerdebyggingen er en merkelig affære.

– Det er merkelig at samme departement som har finansiert tre utredninger om grensa på Storskog nå bygger dette gjerdet, sier han.

Fordal viser til regjeringens konseptvalgutredning for Storskog, der det blant annet foreslås å flytte grensekontrollen lenger inn på norsk side.

– I stedet har man altså bygget et gjerde, sier Fordal.

Justisdepartementet: – Beklagelig

– Det er veldig beklagelig dersom det er gjort feil, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo (Frp).

Han forklarer at ansvaret for bygginga ligger lokalt i Finnmark.

Ove Vanebo

Beklager: Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er ei viktig og sensitiv grense. Burde departementet ha fulgt bedre opp?

– Hva som har skjedd her må man diskutere på lokalt nivå. Vi har vært opptatt av å ha god dialog med russiske myndigheter, og foreløpig ser det ikke ut til å bli et stort problem.

– Er det litt pinlig?

– Det er jo selvfølgelig beklagelig når ting går feil, men som jeg forstår så er det ikke store skader som er skjedd.