Gravid mor (14) søkte asyl sammen med sin mann (23) – ingen ble varslet

Sammen med sin 23 år gamle mann og sønn på 18 måneder kom en 14 år gammel gravid jente fra Syria til Storskog og søkte om asyl. Likevel slo verken politiet, UDI eller Hero alarm om mulig tvangsekteskap eller seksuell omgang med barn.

Vestleiren, Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger kommune. Denne leiren skal fungere som et transittmottak for asylsøkere som kommer til Finnmark over grensa fra Russland.

Foto: Amund Trellevik/NRK

En 14 år gammel gravid jente fra Syria kom for snart to uker siden til Kirkenes. Med seg hadde hun ektemannen på 23. Og en liten gutt på 18 måneder.

Jenta ble registrert i politiets system som følge til den 23 år gamle mannen, får NRK opplyst.

Ingen, verken politi, UDI eller Hero, som driver transittmottaket, reagerte på at en så ung jente snart skal bli mor for andre gang. Eller at hun trolig ble tvangsgiftet bort som 11-12-åring i Syria.

Det statlige barnevernet ble først koblet inn etter at de fikk meldinger fra andre i mottaket.

pål christian bergstrøm BUFdir

Pål Christian Bergstrøm, direktør Bufetat region nord.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Under en befaring i Vestleiren, Ankomstsenter Finnmark 20. november, ble vi gjort kjent med at det var kommet en familie over grensa, der en 14 år gammel gravid jente kom sammen med sin sønn på 18 måneder og en voksen mann på 23 år, sier Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i barne- ungdoms- og familieetaten, Bufetat region nord.

Slo alarm om forholdene

Han er ikke imponert over politiets eller UDIs innsats i denne saken.

– En slik spesiell sak, der vi har en 14 år gammel gravid jente, skal etter rutinene fanges opp, sier Bergstrøm.

Storskog grensekontrollsted

Hittil i år har politiet registrert rundt 5.600 asylsøkere som har reist over grensa fra Russland og søkt om asyl på Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Uvanlig familiekonstellasjon

UDI innrømmer at mottaksapparatet i Kirkenes fremdeles ikke fungerer optimalt.

Anne Siri Rustad

Anne Siri Rustad, sjef for UDI i Kirkenes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Når den ene parten er mindreårig og den andre parten er voksen og de kommer som en familie, er dette en litt uvant familiekonstellasjon. Det er antagelig grunnen til at denne saken ikke ble fanget opp umiddelbart ved ankomst, sier Siri Rustad, UDIs sjef i Ankomstsenter Finnmark.

Rustad sier det finnes klare rutiner for hva som skal skje når for eksempel enslige asylsøkere kommer over grensa.

– Dette skal meldes til Bufetat, sier Rustad.

Bufetat-direktør Pål Christian Bergstrøm er tydelig på at politi og UDI må stramme inn rutinene for å sikre barn på flukt sine rettigheter.

– Dette er en familie som kommer over grensa fra et hjemland der denne familiesituasjonen er å betrakte som en normalsituasjon. Likevel, når man kommer over grensa til Norge, gjelder norsk lov, sier Bergstrøm, som sier at Norge må være forberedt på flere slike spesielle asylsøkere framover.

– Veldig mange av de som har kommet den siste tiden kommer fra land der det ikke finnes lovverk som forbyr tvangsekteskap eller det som etter norsk lov betraktes som seksuell omgang med mindreårige, sier Bergstrøm.

Ankomstsenter Finnmark

Fylkeslegen slo alarm om flere forhold i Ankomstsenter Finnmark etter en befaring fredag 20. november.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark