Gransking av Frode Berg-saken ferdig – holdes hemmelig

I formiddag fikk stortingspresidenten beskjed om at granskingen av Frode Berg-saken er klar. Men konklusjonen er hemmelig. – Jeg forventer å få lese rapporten, sier den spiondømte nordmannen.

Frode Berg

Frode Berg håper Stortinget gjør om på beslutningen om å holde granskingsrapporten hemmelig.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Utvalget har jobbet med granskingen av etterretningstjenesten i et drøyt år, og var ferdig allerede sist desember. Torsdag formiddag, over to måneder senere, fikk stortingspresidenten beskjed om at rapporten er klar.

En rekke ganger har EOS-utvalget spurt forvaltningen om rapporten eller opplysninger i rapporten kan offentliggjøres, men en slik tillatelse er uteblitt.

Frode Berg er varetektsfengslet for to nye måneder

To år satt Frode Berg fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva, før han ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen, 15. november 2019.

Foto: Morten Jentoft

Også konklusjonene etter granskingen vil bli holdt hemmelig, ifølge utvalget selv.

Ber om at Stortinget tar til fornuft

Frode Berg mener han bør bli kalt inn til Stortinget når granskingen skal gjennomgås av de folkevalgte.

– Jeg håper Stortinget tar til fornuft, og tenker annerledes enn regjeringen om hemmeligholdet. Og jeg forventer å få lese rapporten, i hvert fall gjøre meg kjent med deler av den, sier Berg.

– Fyllestgjørende bilde

– Det har vært et omfattende arbeid, men vi er fornøyd med den tilgangen til opplysninger vi har fått. Det gir et fyllestgjørende bilde av saken, mer kan jeg ikke si, sier leder av EOS-utvalget, Svein Grønnern.

Frode Berg og EOS-utvalgets leder Svein Grønnern

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sammen med Frode Berg høsten 2019.

Foto: Berit Roald / Berit Roald

– Utvalget skriver at de har vært i dialog med «forvaltningen» om å frigi opplysningene, kan du klargjøre om dette dreier seg om regjeringen eller andre?

– Nei, jeg forholder meg til ordbruken i lovverket, og der står det forvaltningen, sier Grønnern.

Brynjulf Risnes

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes mener det er absurd at hvert eneste ord skal holdes hemmelig når så mye allerede er kjent.

Foto: Morten Jentoft / NRK

– Absurd

Brynjulf Risnes har vært Frode Bergs advokat siste årene, også mens han satt fengslet i Moskva. Risnes stiller seg uforstående til at rapporten er hemmelig.

– Jeg forstår at etterretningstjenesten har behov for å skjule sine metoder, men at hver eneste ord i denne rapporten skal være hemmelig, det er absurd, sier Risnes.

Risnes mener Stortinget må gripe inn hvis ikke regjeringen vil.

– Dette er en lite klok beslutning av forsvarsministeren. Noen må gripe inn og sørge for at i hvert fall deler av rapporten blir offentliggjort, for dette kan ikke være siste ord, sier Risnes.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på besøk hos Forsvarets Spesialkommando på Rena.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det må være opp til Stortinget å få satt punktum i Frode Berg-saken.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Må holdes hemmelig

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil ikke si noe om kritikken fra Bergs advokat.

– EOS-utvalget har fått tilgang til all informasjon om etterretningstjenestens aktiviteter, og mye av dette er gradert. Siden også rapporten inneholder slik gradert informasjon må den holdes hemmelig, sier Bakke-Jensen.

– Hvordan skal man få satt punktum for Frode Berg-saken hvis man ikke offentliggjør rapporten?

– EOS-utvalget er den parlamentariske kontrollen vi har på de hemmelige tjenestene, nå har de sendt en melding til Stortinget, og så får de gjøre sin behandling av saken, sier Bakke-Jensen.

Bestemte selv at saken skulle granskes

Frode Berg møter barnebarnet Veronica igjen etter å ha vært nesten to år i russisk fengsel.

Frode Berg møter barnebarnet Veronica igjen etter å ha vært nesten to år i russisk fengsel, 1. desember 2019.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Det var EOS-utvalget selv som tok initiativ til å undersøke forholdene rundt spiondømte Berg. Eventuelle feil begått i saken vil ikke føre til noen sanksjoner mot E-tjenesten.

Frode Berg har også forklart seg om etterretningsaksjonen han var en del av overfor EOS-utvalget.

Norske myndigheter har aldri innrømmet at det har funnet sted noen operasjon, men ga Berg en erstatning på 4,3 millioner kroner i januar i fjor.

– Alt er ikke fortalt

Ifølge Frode Berg selv er det flere opplysninger i saken som ennå ikke er offentlig kjent.

– Ja, det er det, også fra min side, men det kan jeg ikke si noe mer om nå, alt er ikke fortalt. Sånn blir det.

– Hvorfor?

– Av respekt for det etterretningstjenesten holder på med velger jeg foreløpig å ikke si mer. Kanskje for evig og alltid, sier Berg.