Frode Berg fornøyd etter møte med utvalget som kontrollerer «de hemmelige tjenestene»

– Jeg har fått snakket om det jeg hadde behov for å snakke om, sier spiondømte Frode Berg etter møtet med Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

– Jeg følte at jeg ble trodd. Jeg fortalte ganske detaljert, det er ingen grunn til å holde noe hemmelig for dem, sa Frode Berg da etter at han i dag hadde fått snakket med EOS-utvalget.

Det var EOS-utvalget selv som initiativ til å undersøke forholdene rundt spiondømte Berg. Eventuelle feil begått i saken vil ikke føre til noen sanksjoner mot E-tjenesten.

Ifølge Berg er det ikke planlagt noe videre oppfølging fra EOS-utvalget, men at de tar kontakt om de trenger å prate med ham noe mer.

– Skal du ha noen andre møter med politiet og etterretningstjenesten?

– Nei, ikke noe som er planlagt, men det kommer en debrief etter hvert, sier Berg.

Utvalget har ikke sagt noe til Berg om når de kommer med sin konklusjon til Stortinget, annet enn at det kan ta tid.

Har undersøkt saken lenge

NRK kunne tidligere denne måneden fortelle at EOS-utvalget på eget initiativ har undersøkt Berg-saken i flere måneder, på bakgrunn av det som har kommet frem om saken i mediene.

Formålet er å undersøke om Bergs rettigheter har blitt krenket, og om E-tjenesten har operert innenfor loven.

Berg har selv bedt om få snakke med utvalget. På vei inn til tirsdagens møte sa Berg at han ser frem til å «få ut det jeg har inni meg».

– Jeg er her for å fortelle sannheten, slik jeg har opplevd det, sa Frode Berg på vei inn til møtet, ifølge Dagbladet.

Han sa videre at han de siste dagene har gått litt rundt i Oslo, og at det ikke er lenge til han er klar til å reise hjem til Kirkenes.

– Jeg har blitt meget godt tatt vare på og fått utrolig god hjelp fra Forsvaret, og lege og psykolog. Nå er det bare å fortsette der jeg slapp i Kirkenes.

– Tillitsbrudd

Berg landet på norsk jord for halvannen uke siden, etter nesten to år i russisk fangenskap. På en pressekonferanse noen dager etter hjemkomsten, sa Berg at han «ikke var noen agent».

Samtidig forklarte Berg at han hadde utført en «vennetjeneste» i Russland etter å ha hatt kontakt med en person som har «en tilknytning til E-tjenesten».

Berg utbroderte også kritikken av den norske etterretningstjenesten. Berg hevder han har blitt ført bak lyset, og ikke ble orientert godt nok om hvilke konsekvenser det ville få om han ble pågrepet i Russland.

– Det er et stort tillitsbrudd fra representantene fra E-tjenesten, sa Berg på pressekonferansen på Gardermoen.

Frode Berg møtte pressen på Gardermoen forrige helg. En tydelig preget Berg sa blant annet at han følte seg ført bak lyset.

– Innenfor lovverket

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var tirsdag i Tromsø for å snakke om den nye langtidsplanen for Forsvaret. Bakke-Jensen sier han ikke vil kommentere påstandene fra Berg.

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere kritikken fra Berg. Jeg er glad for at han har kommet hjem, det er vi fornøyd med. Så er det EOS-utvalget som skal gjøre kontrollen Berg ber om.

Bakke-Jensen sier på generelt grunnlag at E-tjenestens arbeid er viktig, legitim og innenfor det norske lovverket.

– Enhver norsk borger som har en klage på de hemmelige tjenestene bør legge det fram for EOS-utvalget. Det er EOS-utvalget som skal sikre at de hemmelige tjenestene har tillit i befolkningen, sier Bakke-Jensen.

Dette kontrollerer EOS-utvalget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for de såkalte «hemmelige tjenestene» som utføres eller styres av offentlige myndigheter.

De hemmelige tjenestene utgjøres i hovedsak av Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Politiets vanlige arbeid er ikke underlagt EOS-utvalget.

Utvalget skal legge særlig vekt på forhold som berører enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern.

Utvalgets mandat er nedfelt i EOS-kontrolloven:

  • Å klarlegge om og forebygge at rettigheter krenkes. I dette ligger det blant annet å undersøke at det ikke brukes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at menneskerettighetene respekteres.
  • Å sjekke at de hemmelige tjenestene ikke utilbørlig skader samfunnets interesser.
  • Å påse at virksomheten skjer innen rammene av loven, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett (for eksempel rettspraksis).
Frode Berg avbildet etter pressekonferanse på Gardermoen

Frode Berg leverte konvolutter med penger på oppdrag fra en person med tilknytning E-tjenesten. Men han vil ikke være med på at han var en vervet agent.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Ingen instruksjonsmyndighet

EOS-utvalget utøver kontroll gjennom inspeksjoner, behandling av klagesaker eller saker som tas etter eget initiativ. Personer som ikke legger til rette for at utvalget skal kunne utføre sin kontroll, kan straffes med opptil ett år i fengsel.

Utvalget foretar både varslede og uanmeldte inspeksjoner hos de hemmelige tjenestene. Inspeksjonen omfatter blant annet datasystemer, arkiver og registre.

Utvalget har ingen instruksjons – eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene, men de kan uttale seg og komme med anbefalinger. Dette kan for eksempel være om en personregistrering bør slettes eller at en praksis bør endres.

Utvalget kan anbefale relevante lovendringer eller påpeke andre forhold av særlig interesse i sin årsmelding til Stortinget. Utvalget kan også ta opp saker i egne rapporter.

– Vi har ingen instruksjonsmuligheter. Vi kan påpeke, kritisere og ta det opp med Stortinget, men der er de som er ansvarlige for å ta det videre, sa EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til NRK forrige søndag.

Hemmeligstemplet

EOS-utvalget har innsyn i de hemmelige tjenestenes registre.

Samtidig har de likevel bare begrenset informasjon i det som regnes som særlig sensitiv informasjon hos E-tjenesten. Identiteten til E-tjenestens «menneskelige kilder» regnes blant dette.

Mye av informasjonen utvalget får gjennom sitt kontrollarbeid er sikkerhetsgradert, og kan ikke bringes videre eller omtales offentlig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger