Hopp til innhold

Gransker Telenor etter sammenbruddet: Alle detaljer skal på bordet

Myndighetene skal granske sammenbruddet i telenettet i Øst-Finnmark. Telenor har fått krass kritikk etter at nettet var nede i over fem timer fredag kveld.

Kvenmonumentet (innvandrermonumentet) i Vadsø

Det var en feil i en sentral i Vadsø som gjorde at folk i Øst-Finnmark mistet telekommunikasjon fredag.

Foto: NRK

Feilen rammet alt av kommunikasjon: mobilnett, fasttelefon, nødnettet, nødradioen til sjøs og bredbåndsdekningen. Mest dramatisk var det for tre fiskere som fikk lekkasje langt ute i Barentshavet og hadde store problemer med å kontakte redningssentralen.

Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fulgt situasjonen i Finnmark tett denne helgen og er svært bekymret over svikten i nettet.

– Den som eier infrastrukturen, har ansvar for at den virker, fastslår Aarsæther.

Elisabeth Aarsæther, Nkom

Direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Foto: NRK

Allerede mandag begynner Nkom å granske Telenor. Aarsæther sier de vil kreve svært detaljert informasjon om alle sider ved Telenors rutiner og arbeidsmåter.

– Vi skal se om det er menneskelige eller tekniske faktorer som spiller inn. Om det var noe spesielt, noe med mannskapet, eller om det var tilfeldig. Det er viktig å få en full situasjonsoversikt for å unngå at noe slikt skjer igjen.

I prinsippet kan Telenor bli bøtelagt hvis de har sviktet, men Aarsæther sier det er altfor tidlig å vurdere det spørsmålet.

Dobbelt brudd

Sist uke var det først et brudd i en sjøkabel utenfor Gjesvær i Nordkapp, før en feil i en sentral i Vadsø fredag kuttet den siste forbindelsen via land. I over fem timer var nettet nede i hele Øst-Finnmark, fra Kjøllefjord til Vardø.

Aarsæther mener Finnmark er utsatt.

– Det er langt nord, mye vær, langt mellom folk. Derfor har staten sammen med Fylkesmannen pekt ut nettopp områder i Øst-Finnmark som det skal være mulig å forsterke, slik at det ikke blir like store konsekvenser hvis det blir et utfall neste gang.

Trond Einar Olaussen

Ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik krever forsterkning av telenettet.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune er glad for at Nkom griper inn.

– Telenor opererer med altfor stor risiko og leverer ikke det de skal levere. Det setter samfunnssikkerheten vår i fare, og det er dessverre ikke første gang noe slikt har skjedd. Dette skaper usikkerhet for befolkningen i kommunen og for fiskerflåten ute i havet.

Olaussen mener regjeringen må gi penger til utbygging og stille høyere krav til Telenor.

– Vi har sett at sjøkabelen ikke er god nok. Vi har hatt gjentatte brudd, og det får svært alvorlige konsekvenser hver gang, sier Olaussen.

Ikke verre enn Agder

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor beklager det som skjedde, deler ikke Olaussens oppfatning:

– Finnmark er ikke noe dårligere stilt enn det vi har veldig mange andre steder. Vi har hatt tilsvarende situasjoner også i Agder når uværet har herjet.

Ifølge Amundsen er det ikke noe vedtak per i dag om å bygge en tredje forbindelse.

– Telenettet i Norge er jo ikke bygget opp med fire-fem redundante løsninger. Veldig mange steder er det to kabler som gir forsyning. I dette tilfellet røk altså begge samtidig.

Han er ikke overrasket over at Nkom vil granske bruddet fredag, og sier det er i tråd med vanlige prosedyrer.

– Det vi har brakt på det rene er at det er en menneskelig feil. Jeg vil ikke bebreide noen enkeltperson på dette. Vi må komme tilbake når vi har fått alle fakta på bordet, og det håper jeg skjer i løpet av kommende uke.

Dekningsdirektør i Telenor

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark