– Rektorer som ikke stopper mobbing bør sparkes

Tidligere fylkesmann i Troms Svein Ludvigsen mener at det bør bli konsekvenser for rektorer som svikter barna på skolen sin.

mobbing

60 millioner i statlig mobbestøtte har ikke gitt mange resultater. Nå må rektoren ansvarliggjøres mener tidligere fylkesmann.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fylkesmann Svein Ludvigsen

Svein Ludvigsen (H) er tidligere fylkesmann i Troms og jobber i dag i Røde Kors.

Foto: Tor Even Mathisen

– Dette er et kjempestort samfunnsproblem. Og for den enkelte ungen som opplever at rektoren svikter, bør konsekvensen på den skolen hvor det avdekkes alvorlige mobbesaker at rektor må finne seg noe annet å gjøre. Det bør være oppsigelsesgrunn, sier tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.

Han har jobbet for å bedre barns vilkår siden han startet som fylkesmann, og har vært med på å starte sjumilssteget, et opplegg knyttet mot FNs barnekonvensjon, som nå brukes av flere fylker.

Han jobber i dag i Røde Kors.

Over en periode på 13 år har kunnskapsdepartementet brukt over 60 millioner kroner på konkrete mobbetiltak.

Likevel innrømmer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at mobbetallene er for høye, og at departementet nå skal evaluere de statsstøttede mobbetiltakene.

Denne uken har NRK fortalt om 13-åringen Mathias som ble sviktet av både skolen og Tromsø kommune.

– Jeg har blitt mobbet siden 1. klasse. Jeg var den eneste som ikke gikk i barnehage siden mamma var hjemme hele barndommen min, og siden jeg ble antatt som den nye var det ingen som kjente meg. Det var der det begynte, forteller Mathias.

– Rektorene har et spesielt ansvar

kent gudmundsen

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Foto: Pia Tøhaug / nrk

Stortingsrepresentant og Høyrepolitiker Kent Gudmundsen i utdanningskomiteen synes det er et interessant innspill tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen kommer med.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at rektoren har et helt klart overordnet ansvar. Ikke bare gjennom seg selv, men gjennom sine ansatte for å påse at det er en kultur der voksne faktisk griper inn. At de er foregangsbilder og driver rettledning.

Gudmundsen forteller videre at dette gjelder barn som kanskje ikke like lett greier å skille mellom hva som er rett og galt.

– Derfor har rektorene et spesielt ansvar. Jeg tror vi må se på hvilke virkemidler vi da skal gi arbeidsgiver for å slå hardt ned på slike tilfeller, sier stortingsrepresentanten til NRK.

– Jeg tolker Ludvigsen slik at om en rektor ikke gjør noe når en mobbesak er avdekket så skal han kunne sies opp, og det er jeg enig i, sier leder i Troms fylkeslag av Norsk skolelederforbund, Stian Loeng til NRK. Han mener at det i slike tilfeller vil være snakk om en personalsak, der skoleeier har ansvar og må gripe inn.

– Usikker på forslaget

Dana Meknas

Dana Meknas i Elevorganisasjonen.

Foto: Kaja Staude Mikalsen

– Det er bra det blir satt søkelyset på hva som kan gjøres for å få bukt med mobbeproblemet, men jeg er usikker på om å sparke rektor er den rette løsningen, sier Dana Meknas, leder for Elevorganisasjonen i Troms.

Hun mener at man også må se på om andre en rektor også er ansvarlige, som lærere og andre voksenpersoner rundt barn som mobber.

Hun viser også til at Elevorganisasjonen tidligere har foreslått flere andre løsninger for å få bukt med mobbeproblemet.

– Blant annet forebyggende tiltak som mobbeombud, en helsesøster på skolen hele tiden, eller en psykolog tilknyttet skolen, sier Meknas.

– Vi skal ikke dobbeltstraffe mobbeofrene

Hun mener også at regjeringens forslag om at det er mobberen og ikke den som blir mobbet som skal bytte skole er godt.

Gudmundsen forteller at dette forslaget er ute på høring.

– Mobberen er den som er utøveren av skaden her. Vi skal ikke dobbeltstraffe de som blir mobbet. De skal ikke være nødt til å både bli mobbet og forlate et trygt miljø selv om de blir mobbet. Dette er for å rette innsatsen og slå hardt ned. Slik at de som kanskje blir fristet til å mobbe synes det blir mindre attraktivt, sier stortingsrepresentant i utdanningskomiteen.