Hopp til innhold

Reiser tross vaskenekt: – Så lenge vi kan redde én, er det nok

Fuglehjelpen ble nekta å vaske oljeskadde fugler i Vardø. Nå reiser de nordover selv om det er for sent.

En sjøfugl av arten lomvi forsøker å pusse bort tung olje som har griset til fjærdrakta

Det er særlig fuglearten lomvi som er rammet av oljesølet som stammer fra et fartøy. Mange fugler har allerede dødd.

Foto: Knut-Sverre Horn

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

I nesten to uker har et oljesøl, som stammer fra et fartøy, tatt flere hundre fugleliv.

En fugls verdi er like null i Norge. Det er forferdelig at vi bare skal sitte og se på at dyr dør på den måten som de gjør nå.

Det sier Kristin Elizabeth Risøy Myrvang. Hun er frivillig i organisasjonen Fuglehjelpen. Kort tid etter oljesølet ble kjent, ville de reise til Vardø for å vaske fuglene.

Miljødirektoratet nekta dem å gjøre det, fordi de mener sjansen for å redde fuglene er minimal, og fordi innsamling av skadde fugler ville forstyrre hekkebestanden.

En veterinær sier det er et lovbrudd å nekte dem å vaske fuglene.

Nå en halvannen uke senere reiser Myrvang og Sondre Krokeide til Vardø. Selv om det er for sent å redde mange liv, har de et håp om at de kan redde noen.

– Så lenge vi kan redde én, er det nok.

Les også – De kan ikke fange mat, og de fryser i hjel

To sjøfugler, en lunde og en lomvi, med så mye olje i fjærdrakta at de ikke kan fly

Kriseteam for dyr i nød

Etter at Miljødirektoratet nekta dem å vaske fuglene, har de vært nødt til «å krangle» med systemet.

– Må du krangle med et system, så blir det ofte for sent før noe kan bli gjort, sier Krokeide i Fuglehjelpen.

De reiser til Vardø blant annet for å sette press på dem som styrer landet.

Vi kan ikke bare sitte og vente og vente og vente, og tro at ting går over. For det gjør det ikke, sier han.

Lomvier med olje i fjærene på Hornøya

Lomvien til venstre har ingen sjanse til å bli frisk, mens den til høyre kan ha en mulighet til å klare seg, slik Tone Reiertsen, i NINA, vurderer det ut fra bildet. Hun understreker at vurderingen er vanskelig og usikker. Sveip for flere eksempler.

Lunde på Hornøya, den ene med oljesøl

Også denne lunden er så lite rammet at den kan overleve.

Lomvi med oljesøl i fjærene, Hornøya

Det samme gjelder denne lomvien.

Lomvi med olje i fjærene, Hornøya

Oljesøl av dette omfanget betyr en sikker død.

En lomvi som har fått så mye olje på seg at den ikke lenger kan fly

Et tykt lag olje har trukket inn i både de isolerende kroppsfjærene og i vingefjærene, slik at lomvien ikke kan fly.

På sikt ønsker de at myndighetene oppretter et slags kriseteam for dyr i nød.

Vi forventer ikke at det vil skje etter én tur. Det har jo ikke skjedd tidligere. Men det stopper oss ikke fra å prøve. Vi får ikke endret noe eller hjulpet noen uten å prøve, sier Risøy Myrvang.

Et kriseteam for dyr i nød er noe Vardø-ordfører Tor-Erik Labahå er positiv til. Han synes det er bra at Fuglehjelpen setter søkelys på det som mangler i beredskapsplanene.

Tiden har spilt imot vasking av sjøfugler, spesielt på Hornøya og Reinøya Naturreservat. Vi ser er at det er mangel på en plan om vask av sjøfugl i oljeberedskapen.

De setter søkelys på noe som er mangelfullt, og da er det kommunens, fylkeskommunens og statens oppgave å prøve å få gjort noe med det.

Les også Veterinær: Lovbrudd å nekte vasking av oljeskadde sjøfugler

Lunde med olje i fjærdrakta, Hornøya mai 2024

Håper å inspirere andre

Vardø-ordføreren tror at de fleste fuglene som enda er i live, har reist ut på havet etter stormen som herjet for noen dager siden.

Så for at turen ikke skal være helt forgjeves, kommer Risøy Myrvang og Krokeide til å holde foredrag for lokalbefolkninga om rehabilitering av fugl.

Det er fordi de vil gi inspirasjon til befolkninga. Om noe lignende skulle skje igjen, kan de hjelpe.

Jeg tror hovedproblemet med å hjelpe fugl er at man ikke tør. Man tør ikke å ta i dem, man er redd for å gjøre feil, sier Risøy Myrvang.

– Det er det vi håper å endre hos de fleste vi snakker med.

Sondre Krokeide og Kristin Myrvang i Fuglehjelpen Østfold med gullfasanen Ben Redic.

Sondre Krokeide og Kristin Elizabeth Risøy Myrvang i Fuglehjelpen håper på å få folk til å ville hjelpe fugler i nød.

Foto: Fuglehjelpen Østfold

At organisasjonen faktisk tar turen nordover, synes Labahå er bra.

Han håper at kommunen kan ta lærdom av det som har skjedd og suge til seg kunnskap fra Fuglehjelpen.

Vi er jo interessert i å høre hva de sier, og så er vi veldig interessert i å gjøre tiltak for å være forberedt for neste oljesøl.

Risøy Myrvang har et klart mål med foredragene.

– Om et menneske får lyst til å hjelpe en fugl, så er det godt nok. Man trenger ikke mer enn ett menneske til for å endre verden.