Hopp til innhold

Frykter at koronakrisen skremmer bort unge fra studier

Om få dager går fristen ut for å søke høyere utdanning. Flere frykter at ungdom vil la seg påvirke av koronakrisen når de skal velge, og at det vil spesielt ramme næringslivet.

Studiestart ved høgskolen i Lillehammer

Flere frykter hvordan koronakrisen kan påvirke ungdommenes karrierevalg. Her fra en studiestart ved høgskolen i Lillehammer.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Når de som nå skal velge studieretning og karrierevei for resten av livet ser at særlig unge nyutdannede blir permittert fra jobbene sine, og at flere legger ned sommerjobbtilbud, trainee og internship-programmer innen privat næringsliv, får de signaler om at dette ikke er en trygg vei å gå og at man bør satse på noe annet, sier Brynjar Andersen Saus.

Han leder LOs studentforening ved UiT Norges Arktiske Universitetet i Tromsø.

15. april er det søknadsfrist for høyere utdanning i Norge. I fjor var det over 130 000 personer som søkte om opptak til høyere utdanning.

Saus frykter at koronakrisen påvirker hvilke studier folk søker på og gjør at noen vil velge bort enkelte studieretninger. Han tror at færre unge vil søke på utdanninger som retter seg mot privat næringsliv.

– Det er veldig synd, fordi vi trenger geologer, bygningsingeniører og økonomer for eksempel også i fremtiden. Men akkurat nå ser det ut til at norske bedrifter og norsk næringsliv skremmer bort ungdom fra å velge den type retning.

Saus mener derfor at industrien må avhjelpe på situasjonen ved å fortsatt tørre å investere også i motgangstider.

– De må legge til rette for å ha tilbud til ungdom, for å vise at selv i motgangstider vil det være arbeidsplasser når de er ferdige med studiene.

Oppfordrer søkere til å tenke langsiktig

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, deler bekymringen.

– Jeg er redd for at de som kanskje kunne tenke seg å søke, ikke søker. Man kan også lett tenke seg at de unge nå søker mot de trygge jobbene. Og de jobbene som er trygge nå er jobber innenfor statlig sektor, men vi skal utdanne for et næringsliv. Og det er et næringsliv som skal vedlikeholde Norge og gi inntekter etter denne krisen er over.

Husebekk oppfordrer derfor studentene til å tenke langsiktig når de nå skal velge studieretning.

– Jeg håper at de studentene som skal søke opptak, tenker mer enn et år fremover. De fleste vil være ferdig med studiene om tre, fem eller seks år med sine studier. Da vil verden se annerledes ut, sier hun.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, er redd for at mange vil la være å søke høyere utdanning på grunn av koronakrisen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Må ha hjernekraften til ungdom i årene fremover

Forbundsleder i Fagforbundet Industri Energi, Frode Alfheim, erkjenner at de er bekymret for hvilken innvirkning koronakrisen vil ha på rekruttering til industrien.

– Det mest bekymringsfulle med situasjonen er uvissheten om hva vi har fremfor oss. Fordi vi klarer ikke å gjennomføre verken den industriproduksjonen som vi har i dag, eller fremtidig grønn industri hvis ikke vi klarer å rekruttere ungdom til både fagutdanning og høyere utdanning rettet mot industrielle fag. Vi må ha hjernekraften til ungdom med oss.

Frode Alfheim

Forbundsleder i Fagforbundet Industri Energi, Frode Alfheim, mener det er viktig at bedrifter ikke lar være å rekruttere unge og nyutdannede på grunn av koronakrisen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Alfheim er derfor tydelig på at bedrifter må fortsette å ta inn lærlinger og rekruttere fra dem som fullfører høyere utdanning, også under koronakrisen.

– Arbeidsmarkedet må ikke stenges for dem i en kortsiktig periode, fordi det gjør at det blir veldig mye vanskeligere når det skal opp å gå igjen. Vi må fortsette å sørge for rekruttering selv om vi er i denne vanskelige situasjonen. Vi er nødt til ha en oppegående industri når vi kommer over denne kneiken for å kunne ha velfungerende lokalsamfunn og en bærekraftig velferdsstat, sier han.

– For å få til det må vi ha hjernekraften til ungdom med oss i årene fremover.