Frode Bergs advokat tror på en diplomatisk løsning

Spionsiktede Frode Bergs russiske advokat tror nordmannen kan bli dømt til mellom seks og tretten års fengsel. Samtidig mener han det er grunn til optimisme med hensyn til en diplomatisk løsning på saken.

Frode Berg

Frode Berg under det siste fengslingsmøtet i Moskva.

Foto: Morten Jentoft / NRK

– Vi har grunn til forsiktig optimisme. Det finnes indirekte tegn på at hans skjebne vil bli løst diplomatisk. Derfor er det bare optimisme som står igjen for ham.

Det sier advokat Ilya Novikov til NRK Finnmark om sin klient Frode Berg. Forrige fredag ble den pensjonerte grenseinspektøren fra Kirkenes varetektsfengslet for tre nye måneder etter å ha sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva siden begynnelsen av desember.

ilja novikov advokat for frode berg

Kjendisadvokaten Ilya Novikov er Frode Bergs forsvarer.

Benådning eller utveksling

Med en diplomatisk løsning mener Novikov at det finnes to mulige utveier. Den ene er at president Vladimir Putin kan benåde ham. Den andre er at Berg kan bli utvekslet med en russisk spion som eventuelt blir tatt i Norge.

Men ut fra sakens stilling per i dag, og uten en diplomatisk løsning, er ikke den russiske forsvarsadvokaten like optimistisk.

– Jeg er sikker på at Berg blir i fengselet fram til sommeren. Fordi varetekten nå ble forlenget til mai, så blir en rettssak berammet tidligst til sommeren, sier Novikov. Han utelukker heller ikke at rettssaken kan bli utsatt til høsten.

Novikov ba i det siste fengslingsmøtet om husarrest for Berg. Men domstolen konkluderte med at det ikke er anledning til å slippe en mann som er siktet for spionasje ut av varetektsfengsel.

Lefortovo-fengselet i Moskva

Lefortovo-fengselet i Moskva hvor Frode Berg har sittet siden begynnelsen av desember.

Foto: Jurij Linkevitsj

Skryter av ambassaden

Ifølge Ilya Novikov er Bergs situasjon ikke den verste, men heller ikke den beste i det beryktede Lefortovo-fengselet.

– Den norske ambassaden i Moskva jobber hardt for å bedre Bergs opphold i fengselet. Ambassaden har gjort alt som er tillat i henhold til Wien-konvensjonen om konsulært samkvem, sier Novikov.

Advokaten sier også at ambassadens folk har møter med Berg så ofte de kan. De har forbud mot å diskutere saken direkte med ham, bare snakke om hans tilstand og behov.

Fakkeltog for Frode Berg

I Kirkenes er det et bredt folkelig engasjement for å få Frode Berg hjem. Dette er fra fakkeltoget i byen i romjula.

Foto: Thomas Nilsen / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

Behov for engelsk tolk

Tolk har vært et gjennomgående problem siden Berg ble fengslet. Tolken han har fått er en tidligere medarbeider i den russiske sikkerhetstjenesten på den norsk-russiske grensa, en mann som Frode Berg har kjent siden 90-årene. Dette er en løsning Berg ikke lenger godtar.

– Jeg forstår hvorfor denne personen ble valgt, men det er faktisk ikke normalt. Tolken må være en nøytral person, og i vårt tilfelle har tolken vært kjent med Berg i mange år. Dette gir oss anledningen til å be om å få en annen tolk, poengterer Novikov.

Frode Berg har også funnet misforhold mellom det han faktisk har sagt og det som står i avhørsprotokollen.

– Berg kan engelsk, og vi snakker engelsk sammen. Derfor har vi bedt om at avhørsspråket er engelsk. Da kan jeg også kontrollere oversettelsen, sier Novikov.

Novikov håper at etterforskningsledelsen finner en engelsk tolk til neste rettsmøte. Frode Berg nekter å delta i etterforskningen så lenge tolken er den samme som i dag.