Hopp til innhold

Fagforening loddet stemningen blant forsvarsansatte: – Det vi fant, var skremmende

Under én av ti ansatte vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass, ifølge en ny undersøkelse fra Befalets fellesorganisasjon (BFO). Ved en leir fant ansatte døde dyr i kjelleren da de flyttet inn.

Døde dyr i kjelleren på Porsangmoen

Slik så det ut i kjelleren i et av byggene tilknyttet Garnisonen i Porsanger da ansatte skulle flytte inn

Foto: Tipser

«Forsvaret skal prise seg lykkelig over lojale medarbeidere og et godt arbeidsmiljø, for det er det som gjør at folk blir ikke arbeidsgivers virkemidler.»

«Kjeller full av døde dyr ved innflytting.»

«Vi er altfor få ansatte til å gjøre jobben som må gjøres. Folk er overarbeidet og flere sykemeldt, noen velger/truer med å slutte.»

Dette er noen av tilbakemeldingene Befalets fellesorganisasjon (BFO) fikk da de undersøkte hvordan ansatte i Forsvaret har det.

Responsen kom fra ansatte over hele landet som jobber i Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hæren.

Døde dyr i kjelleren på Porsangmoen

Dette synet møtte ansatte i Forsvaret ved innflytting på Garnisonen i Porsanger.

Foto: Tipser

Og selv om fagforeningen ble servert det ene problemet etter det andre, var det responsen på to spørsmål som overrasket BFO-leder Jens Jahren.

Kun 8 prosent av de som svarte på undersøkelsen sier de vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass.

Hele 40 prosent tror det er usannsynlig at de fortsatt jobbet i Forsvaret ut 2021.

– At så mange ikke vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass, er et alarmerende funn. Det er den viktigste rekrutteringsbrønnen at folk gjør det. Når så mange ikke gjør det, er det skremmende, sier BFO-lederen.

Jens Jahren

Jens Jahren, leder i BFO, synes det er et paradoks at mange unge vil jobbe i Forsvaret, men veldig få blir der lenge.

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Undersøkelsen ble fremprovosert av Forsvaret selv

BFO ville selv sjekke forholdene til de forsvarsansatte etter noe de beskriver som et flåsete svar fra kommunikasjonssjefen i Forsvaret, Eystein Kvarving.

Svaret hans kom i forbindelse med NRKs omtale av at boforholdene har skyld i at mange unge ansatte slutter i Forsvaret.

– Jeg synes det er nesten ufint å trekke opp hver eneste gang at vi ikke behandler folkene våre godt, basert på én eneste ting som ikke er i orden, sa Kvarving da.

Kommunikasjonssjefen sier han brukte nettopp de ordene med overlegg.

Han ville påpeke at Forsvaret ikke automatisk er en dårlig arbeidsgiver bare fordi det finnes mangler.

– Det er stadig ting som ikke er som vi skulle ønske i Forsvaret. Det finnes mangler som vi også erkjenner og jobber for å løse, sier han.

Samtidig er han glad for at BFO har tatt tak i problemstillingen, selv om resultatene ikke er slik han skulle ønsket.

– Generelt sett er de fleste i Forsvaret fornøyd med arbeidsplassen sin og vil anbefale den til andre, men det er også noen som ikke gjør det. Det mener jeg ikke er godt nok. Da må vi gjøre ting bedre og ha en bedre kommunikasjon med våre ansatte, sier Kvarving.

Eystein Kvarving

Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef i Forsvaret, sier de foretar egne undersøkelse om «turnover» og tiltro til egen arbeidsplass.

Foto: Forsvaret

– Et reelt problem

«Kontorfasiliteter, vedlikeholdshaller, kasernerom er alle i elendig standard. De når ikke HMS-krav, og hadde aldri blitt akseptert i en hvilken som helst sivil bedrift.»

«Standard på bolig er fra rett etter krigen og har ikke blitt oppusset/vedlikeholdt siden. Det er også tegn på mugg og sopp, og vi som bor i bygningen har levert klager. Flere av beboerne inkludert meg selv har blødd neseblod når vi har oppholdt oss i bygget.»

BFO-leder Jahren forteller at de allerede er i dialog med Forsvaret for å følge opp funnene de har gjort.

– Da kan vi sammen finne gode tiltak for å beholde personell, for det er vi tjent med – begge parter, sier han.

For det er et kjent problem at vervede soldater og ungt befal slutter i jobben tidligere enn Forsvaret selv ønsker.

– Unge mennesker ønsker i mye større grad å skifte arbeidsgiver og gjøre forskjellige ting i en lang yrkeskarriere. Vi skulle ønske at folk stod lenger i stillingen. Det er et reelt problem for Forsvaret, sier Kvarving.

I løpet av 2018 og 2019 sluttet over 2.000 ansatte under 30 år i Forsvaret.

Skjermdump av reklame for Forsvaret.

Forsvaret håper å få nye ansatte gjennom slike annonsekampanjer. Samtidig sier mange som allerede jobber der at de ønsker å slutte

Foto: Skjermdump