Hopp til innhold

Jonas får kanskje ikke bacheloren han ble lovet

Flere kadetter trodde de skulle bli ingeniører, men det er ikke sikkert vil skje. Forsvarets høgskole (FHS) har nemlig lovet dem en bachelor de ikke kan tilby.

Jonas Adrian Størbu, kadett ved Forsvarets Høgskole.

Kadett Jonas Adrian Størbu frykter han må ta etterutdanning for å få den bacheloren han egentlig skulle få i Forsvaret.

Foto: PRIVAT

Vi har vært fortvilte, frustrerte og sinte. Det er mye følelser rundt det. Samtidig opplever jeg oss som tålmodige og lojale mot organisasjonen, sier Jonas Adrian Størbu.

24-åringen begynte på krigsskolen (KS) på Linderud leir sommeren 2020, etter å ha jobbet på grensevakten i Sør-Varanger i to omganger med befalsskole i mellomtiden.

Vinteren 2023 skal han egentlig sitte igjen med en bachelor i ingeniørfag.

Den er det ikke sikkert han får.

En intern faglig bedømmelseskomité har funnet ut at krigsskolen er svært langt fra å oppfylle kravene som stilles for å kunne tilby en bachelorutdanning i ingeniørfag.

Størbu sier det er dem som er «nederst», altså kadettene, som er den tapende part.

Jeg synes det er beklagelig, både for oss, skolen og organisasjonen Forsvaret. Det er ingen som ønsker dette for noen, sier kadetten.

Har ikke akkreditering

I rapporten som ble publisert 28. oktober står det at det i forbindelse med utdanningsreformen i Forsvaret i 2017–18 var planlagt å starte opp en bachelor i militære studier med fordypning i bygg- og anleggsteknikk.

Den sakkyndige komitéen på krigsskolen mottok ikke en studieplan for dette og kunne dermed ikke foreta en kvalifisert vurdering.

På grunnlag av ovenstående er det komitéens entydige og enstemmige konklusjon at KS i dag ikke har forutsetninger for å starte opp en bachelorutdanning i ingeniørfag.

Rapport fra faglig bedømmelseskomité

Likevel godkjente styret ved FHS denne utdanningen i 2019, noe som er i strid med universitets- og høgskoleloven.

Det vil si at FHS ikke kan gi bachelor i ingeniørfag til de kadettene som har gått denne studieretningen.

I tillegg står det at det må skje en betydelig utvidelse av det ingeniørfaglige miljøet på skolen før en akkreditering vil bli aktuelt.

Forsvarets innsalg for bachelor i ingeniør. Skjermdumpen er tatt i sommer.

Forsvaret har senest i sommer reklamert i den tro at utdanningen ville gi en bachelor i ingeniør. Dette er nå blitt fjernet fra Forsvarets hjemmesider.

Foto: SKJERMDUMP / FORSVARET.NO

Går utover fire kull

Tillitsvalgt for elever og kadetter i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Tommy Aksdal, sier det er svært uheldig at Forsvaret har reklamert for en utdanning de ikke kan tilby.

Det som kanskje er mest kritikkverdig er at det nå er fire kull som er i denne situasjonen, hvor det ene kullet nå straks graduerer etter 3,5 års utdannelse uten det vitnemålet de har trodd de skal motta, sier han.

Aksdal mener det er viktig at kadettene nå ikke havner mellom to stoler: FHS og avdelingen der de skal tjenestegjøre etter fullført krigsskole.

Nødvendige studiepermisjoner, reiseutgifter og kompensasjoner for tapt inntekt må sikres. Samtidig må ansiennitet, karrieremuligheter og lønnsutvikling ikke forpurres av manglende ingeniørgrad, sier han.

Jobben med å rettferdiggjøre feilen er ikke over før kadettene står med vitnemålet i hånden, mener Aksdal. Men legger til:

Uansett hvilken alternativ løsning kadettene får, er det likevel langt unna det de søkte, sier han.

Tommy Aksdal, tillitsvalgt for elever og kadetter i Norges offisers- og spesialistforbund

Tommy Aksdal er imponert over kadettenes oppførsel i denne saken, ettersom de til tross for skuffelsen er opptatt av å la FHS rydde opp.

Foto: Norges offisers- og spesialistforbund

Forstår kadettenes frustrasjon

Rektor og sjef for FHS, Lars Arne Aulie, synes det som har skjedd er uheldig.

Jeg forstår at det er frustrerende for kadettene, som tror de skal få noe og får noe annet. Så er det ikke så mye å gjøre med det akkurat nå, utenom at vi må rydde opp, sier han.

Aulie sier bacheloren de gir kadettene er i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag, selv om det har blitt markedsført som en bachelor i ingeniør.

Jeg tror det er en uryddighet og unøyaktighet i hvordan vi har formulert oss. Det erkjenner vi, og det har kvalitetsrapporten erkjent, sier han.

Rektoren sier det fortsatt er for tidlig å si hvordan de skal løse dette. Uansett vil kadettene få en bachelor, selv om det kanskje ikke blir den de trodde de skulle få.

Vi opplever at vi har en god dialog med kadettene. Vi har sagt til dem er at vi ser på mulige løsninger for å gi dem det de er lovet, sier Aulie.

Flaggkommandør Lars Arne Aulie ved Forsvartets høgskole

Sjef og rektor for FHS, Lars Arne Aulie, sier de har forpliktet seg til å gi kadettene en bachelor i ingeniør, så da skal de gi dem det.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Ikke prøvd å lure seg unna noe som helst

Kadett Jonas Adrian Størbu sier han er fornøyd med innsatsen til FHS etter at problemet oppstod.

De har ikke prøvd å lure seg unna noe som helst. Vi har fått både muntlig og skriftlig av dekanen at dem av oss som ønsker det skal få den bacheloren innenfor ingeniørfag som er lovet. Det finner jeg ganske motiverende, sier han.

24-åringen er nå spent på hvilken løsning FHS kommer med.

Til fagforeningen og dekanen har vi sagt at vi ikke ønsker at løsningen er noe som går utover vår prestasjon i jobben etter skolen. Man ønsker å gjøre en god jobb, og jeg ønsker den bacheloren i ingeniør som jeg er lovet, sier Størbu.