Hopp til innhold

2000 allierte soldater i Norge: – Vi har en nabo som har skapt stor usikkerhet

Norge åpner stadig flere militære anlegg for utenlandske soldater. Siden høsten 2023 har antallet allierte soldater på opphold i Norge doblet seg.

Joint Viking 2023

Soldater fra det Nederlandske Korps Mariniers under en landgangs øvelse på vinter øvelsen Joint Viking 2023 i nord Norge

– Vi ser ingen direkte militær trussel mot Norge i dag. Men vi har en nabo som har skapt stor usikkerhet i Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Støre besøkte fredag et nytt treningssenter, for allierte soldater, under etablering i indre Troms.

I 2023 ble det utvidet kapasitet for alliert forlegning fra 2400 sengeplasser til ca. 6800 sengeplasser på treningssentre og militære anlegg.

Militær treningsleir

Den nye allierte treningssenteret Camp Akkasæter, ligger ved foten av Blåtind i Målselv. Den er et av flere treningssentre som skal etableres i årene som kommer.

Foto: Pål Hansen / NRK

Med etableringen av Camp Akkasæter i skytefeltet Blåtind i Målselv, øker kapasiteten med 1200 nye sengeplasser, i form av en stor teltleir.

Forsvaret opplyser til NRK at det nå oppholder seg 2000 utenlandske soldater i Norge. Antallet vil øke frem mot øvelsen Cold Response.

En gjennomgang NRK har gjort viser at stadig flere norske militære anlegg åpnes for utenlandske allierte soldater.

Utenlandske soldater trener i Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre, her sammen med hærsjef, generalmajor Lars Sivert Lervik, møtte oberstløytnant Thomas E. Driscoll. Han er bataljonssjef i US Marine Crops som driver vintertrening i indre Troms.

Foto: Pål Hansen / NRK

Økende treningsaktivitet

Tall fra Trenregimentet i Hæren, som organiserer all trening og øving av allierte soldater i Norge, viser at stadig flere utenlandske soldater trener i Norge.

I 2022 registrerte de 330.000 overnattingsdøgn for allierte soldater, i 2023 var tallet økt til 500.000.

Oberst og sjef May Brith Valen-Odlo som støtter Forsvaret med trening- og planlegging av store øvelser, sier Alliert treningssenter ikke er nytt.

Men flyttingen til Indre Troms gjør at allierte avdelinger nå trener og øver mer integrert med norske avdelinger. Når leire ferdigstilles er planen å kopiere anlegget til flere steder i Indre Troms og på sikt på Østlandet, opplyser hun.

72MAYgyQKpI

Oberst May Brith Valen-Odlo, i samtaler med tysk logistikkoffiser under en militærøvelse i 2018.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Les også Amerikanske soldatar trenar i nord: Øver på å overleve arktisk vinter

Stadig flere allierte soldater

Den allierte tilstedeværelsen i Norge blir stadig mer betydelig.

I oktober opplyste Forsvarsdepartementet til NRK at det i snitt, fra oktober 2022 til oktober 2023, var stasjonert 930 allierte soldater på militærleirer i Norge.

Nye opplysninger fra Forsvarsdepartementet viser at antallet denne vinteren er økt til 2000 allierte soldater i Norge.

De er lokalisert på baser i henholdsvis Indre Troms og Trøndelag, skriver Forsvarsdepartementet i en e-post til NRK.

Les også Skal bruke 195 millioner på treningsleirer for utenlandske soldater

Setermoen leir i Bardu

I e-posten understrekes det at ingen av soldatene er permanent etablert, men er i landet som deler av rotasjonsstyrker eller på periodevise øvelser.

En gjennomgang NRK har gjort, viser at stadig flere militære anlegg åpnes helt- eller delvis for utenlandske allierte soldater.


Støre: – Dette er ikke en base

Camp Akkasæter ligger Blåtind skytefelt i Indre Troms. Et av flere camper som etableres for alliert øving og samtrening i Troms.

Mens Camp Akkasæter kan ta imot 1200 allierte soldater, kan Camp Viking på Skjold leir også motta flere hundre.

Camp viking er ment å være øvingssenter for britiske marinesoldater på vintertrening.

Nederlandske marinesoldater vil på vintrene være forlagt på Bardufoss leir.

Det er også kjent at flere hundre amerikanske soldater har vært forlagt i Bardufoss over flere år.

Elevegårdsmoen, ved Bjerkvik, er Heimevernets øvingssenter, og huser også deler av Artilleribataljonen.

Det er planlagt at utenlandske soldater vil få tilbud om øvingstids ved anlegget.

Under Cold respons-øvelser, og andre vinterøvelser, har nederlandske marinesoldater vær forlagt på Olavsvern utenfor Tromsø.

Fra 2022 har også britiske marinesoldater hatt mulighet til å benytte anlegg i Sørreisa området under øvelser.

Ofoten-området har fått fornyet strategisk viktighet etter at Narvik havn ble utpekt som strategisk mottakshavn for allierte styrker.

I tillegg blir Trondheimsfjorden et sentralt området for alliert mottak, med Ørlandet militære hovedflyplass og amerikanske forhåndslagre som viktige ressurser i området.

Ramsund marinebase, i Vesterålen, er et av flere anlegg der amerikanske marinesoldater vil få egne avsatte områder med permanent tilstedeværelse.

Evenes flystasjon vil også få egne områder for mottak av allierte fly.

I oktober 2023 ble det klart at 250 amerikanske soldater etableres på Værenes garnison. De skal være i Trøndelag gjennom vinteren til og med Cold respons 2024, som avvikles i mars.

Norge har også skrevet en egen avtale med USA om spesialtilgang, og egne avsatte områder, på Ramsund marinebase og Evenes flystasjon, og Sola- og Rygge flyplass.

I mars 2023 ble det kjent at amerikanerne skal investere to milliarder kroner for å oppgradere og etablere egne områder på Rygge flyplass.

Tilstedeværelsen av 250 amerikanske soldater på Værnes garnison i Trøndelag sees trolig i sammenheng med de amerikanske forhåndslagrene i området.

Utstyr tilsvarende en hel amerikansk marinebrigade står lagret i fjellhaller i Trøndelag.

I tillegg mangler Norge egne stående avdelinger, utenom HVs innsatsstyrker, for å beskytte Ørland militære flyplass.

Jåtta utenfor Stavanger er et av Natos kommandosentre, og vil fortsatt spille en betydelig rolle i koordineringen av allierte operasjoner i Norden.

De har derfor en betydelig utenlandsk militær tilstedeværelse.

I 2021 inngikk Norge og USA en ny forsvarsavtale der USA får etablere egne avsatte områder på norske militære anlegg.

I tillegg oppholder det seg utenlandske soldater permanent, i rotasjon, på flere norske militære leire rundt i landet.

Jonas Gahr Støre avviser likevel at det er snakk om etablering av utenlandske militære baser i Norge.

– Dette er ikke en base, men en treningsleir for utenlandske soldater som kommer hit i perioder, understreker Støre, om etableringen av Camp Akkasæter.

Les også Storbritannia skal øve i Nord-Norge i ti år framover

Camp orange på Øverbygd i Målselv, i nærheten av Skjold. Det nederlandske forsvarets camp under Joint viking 2021.

På anlegget har 120 amerikansk marineinfanterister gjennomført intensiv opptrening i vinter.

De amerikanske marineinfanteristene holder normalt til på Sætermoen leir, i Bardu kommune.

Et annet treningsanlegg, Camp Viking, på Skjold leir, er avsatt til britiske marineinfanterister. I samme militærleir prinsesse Ingrid Alexandra avtjener sin verneplikt.

Les også Her tar soldaten prinsesse Ingrid Alexandra fatt på sin nye hverdag: – Jeg angrer ikke

De første bildene av prinsesse Ingrid Alexandra (rekrutt Alexandra) i Ingeniørbataljonen i Skjold leir.

Alliert øving – del av norsk sikkerhet

Jonas Gahr Støre mener den allierte tilstedeværelsen i Norge er en sikkerhet for Norge.

– Norge truer ingen, men vi skal forsvare Norge samme med våre allierte. Da er det viktig at vi samøver.

– Vår sikkerhet er også basert på samtrening med Nato. Samtidig må vi også være klar til å ta vare på vår egen sikkerhet, sier Støre.

Les også Listhaug vil åpne for utenlandske militærbaser i Norge

En 747 fly med tre hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset (USMC) landet mandag på Værnes.