Hopp til innhold

Forsvaret i Finnmark blir ikke mer slagkraftig

Forslaget til statsbudsjett vil neppe provosere Russland. Forsvaret i Finnmark får bare penger til bygninger og anlegg.

Joint Viking

ØVER MED DET DE HAR: Økt spenning i forholdet til Russland blir ikke møtt med noen opprustning i Finnmark. Bildet er fra øvelsen Joint Viking i mars.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det kun foreslått 60 millioner kroner til bygninger og anlegg i Finnmark. Blant annet skal den nye stasjonen ved Storskog i Sør-Varanger ferdigstilles neste år.

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med hele 12,1 prosent neste år, fra 43,8 til 49,1 milliarder kroner.

– Hovedbudskapet i dette statsbudsjettet er arbeid, aktivitet og omstilling, og da er det viktig at vi fra forsvarsektoren også bidrar til det, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bøe.

– Vi har satt av 60 millioner til videreføring av bygg og anlegg i Finmark for å holde våre anlegg i god stand, sier Bø.

Ønsker opprustning

Bortsett fra grensevaktene i Sør-Varanger, har ikke norske hærstyrker vært permanent til stede i Finnmark på mange år. I 1986 forlot for eksempel stridsvognkompaniet Porsangmoen leir i Porsanger kommune.

Men nå er det blitt et mer anspent forhold mellom Russland, Norge og EU-landene, og forsvarsjefen har påpekt at Russland har vist vilje til å bruke militær makt for å nå sine mål.

Forsvarssjefen vil ha 9 milliarder mer hvert år

I NRKs spørreundersøkelse tildligere i år svarte et massivt flertall av nordnorske ordførere at tiden er inne for å gjenreise et forsvar av Finnmark. 90 prosent av de som svarte ønsket militære styrker i Finnmark.

Orion og ubåt

– Som jeg har sagt mange ganger, så ser vi ikke en direkte trussel fra Russland, sier Øystein Bøe i dag.

Om det ikke blir økt slagkraft i Finnmark, mener regjeringen at de tydelig satser i nordområdene generelt, gjennom økt aktivitetsnivå for både maritime patruljefly og undervannsbåt.

– Vi setter av 62 millioner for å ha en ubåt i nord hele tiden, og vi setter av 35 millioner for å fly lengre og flere tokt med Orionfly for å kunne følge situasjonen bedre. Det er viktig tiltak for å styrke Forsvaret i nord.

Har slitt

Kaptein og pilot på Orion-skvadronen, Johan Erling Hætta, forteller at de har slitt for å få endene til å møtes i årene som har vært.

– Budsjettet de siste årene har gått nedover, og det har vært anstrengende for å få det til å gå rundt. Vi har fått det til med å ta grep på forskjellige ting, men nå er det ikke mer å skjære på. For at det skal være meningsfult å ha det så må det ikke kuttes mere.

– Økninga er på 10 prosent. Er det nok?

– I praksis vil det bety mer flytid og økning av den operative evnen. Men det er jo litt hvordan man bruker de 35 millionene. Vi har jo investeringer som skulle vært gjort som vi hatt måttet utsette.