Hopp til innhold

Forsvaret har avsluttet forhandling om stridsrasjoner: Frykter for beredskapen

Forsvaret har avsluttet forhandlingene om stridsrasjoner med tromsøfirmaet Drytech, og legger oppdraget ut på anbud. Det får stortingspolitiker til å frykte for beredskapen.

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe (H) ber Forsvarsministeren svare på hvordan Forsvaret kan ivareta beredskapen sin i all den tid de ikke har en avtale om levering av måltider og stridsrasjoner.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Regjeringen har satt Drytech i Tromsø i en alvorlig situasjon som kan få store og negative konsekvenser fremover. Jeg er rett og slett rystet over hvordan denne prosessen har foregått, sier Erlend Svardal Bøe (H).

Stortingspolitikeren har engasjert seg i saken helt siden Forsvaret og Drytech startet forhandlinger om en videreføring av kontrakten om stridsrasjoner.

I årevis har tromsøfirmaet Drytech sørga for å forsyne norske soldater med stridsrasjoner. Da den gjeldende kontrakten nærma seg slutten, inngikk Forsvaret og Drytech forhandlinger om en ny kontrakt.

Drytech har metta mange soldatmager opp gjennom årene. Nå har Forsvaret avslutta forhandlingene med tromsøfirmaet, og en ny kontrakt legges ut på anbud.

Drytech har metta mange soldatmager opp gjennom årene.

Foto: Sissel Vibeke Amundsen / Forsvaret

Forhandlingene starta høsten 2023. Fredag valgte Forsvaret å stoppe forhandlingene.

– Jeg syns ikke denne situasjonen er godt håndtert av Forsvaret, og det framstår uryddig. Det gjør også at jeg setter spørsmålstegn ved hvordan Forsvaret gjør sine anskaffelser og hvordan norsk forsvarsindustri ivaretas, sier Bøe.

Les også Forsvaret mangler matlager – totalt avhengig av lokal matproduksjon

Tiltalt for misbruk av stilling

Flere kan oppfylle kriteriene

Kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Hans Meisingset, bekrefter at forhandlingene er avslutta.

Forhandlingene har pågått siden høsten 2023 og det har vært dialog over tid uten at man har kommet til enighet om en avtale, sier han.

Siden 2015 har tromsøfirmaet hatt kontrakt med FLO om å levere kriselager av stridsrasjoner.

Partene inngikk forhandlinger da det nærmet seg kontraktslutt i fjor høst. Siden har de diskutert.

Hans Meisingset, Seniorrådgiver i Forsvaret

Kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset, bekrefter at de har avslutta forhandlingene med Drytech.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ifølge Meisingset var vurderingen først at Drytech var den eneste leverandøren som kunne levere stridsrasjoner i henhold til Forsvarets krav.

Men underveis i forhandlingene fikk Forsvaret kunnskap om at andre aktører i Norge og EU/EØS-området kan være i stand til å levere i henhold til de samme kravene.

Dette, sammenholdt med mulige endringer i Forsvarets forsyningskonsept, medførte at Forsvaret i starten av mars konkluderte med at det ikke lenger var grunnlag for å opprettholde vurderingen av Drytech som eneste leverandør, sier Meisingset.

Les også Det første beredskapslageret for mat etableres i Nord-Norge

Bonden har selskap av masse måker når han pløyer på Randaberg.

Mister millionkontrakt

Meisingset forklarer at siden Drytech ikke lenger betraktes som eneste leverandør, må de følge anskaffelsesregelverket og legge jobben ut på anbud.

– Drytech vil på linje med andre aktuelle leverandører kunne inngi tilbud på rammeavtalen, sier han.

Forsvaret er en betydelig kunde for Drytech. I 2022 hadde de en omsetning på over 200 millioner kroner, og Forsvaret utgjør over halvparten av omsetninga deres.

Tidligere denne uka kunne Nordlys melde at Drytech har permittert 19 ansatte i påvente av en enighet med Forsvaret. Selskapet har 63 ansatte.

– Inntil videre så har vi fokus på det sivile markedet, men da med redusert kapasitet. Vi venter fremdeles på avklaring, og det eneste vi vet er at saken er til behandling i forsvarsledelsen, sa administrerende direktør Trond Hansen til avisa.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Hansen fredag ettermiddag.

Les også Forsvaret serverer utanlandske poteter til soldatane

Tatjana Amigo er befal i Rena Leir

Ber om svar fra ministeren

Erlend Svardal Bøe har nå sendt skriftlig spørsmål til Forsvarsministeren hvor han blant annet krever svar på hvordan Forsvaret ivaretar beredskapen den tida de ikke har en avtale om levering av måltider og feltrasjoner.

– Både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen sine rapporter peker på behovet for å ivareta og bygge opp norsk forsvarsindustri. Dette er virkelig ikke tiden for å skape usikkerhet og uforutsigbarhet, sier Bøe.

IMG_0066

Mange kjenner nok igjen Real Turmat. De produseres av samme firma som til nå har hatt oppdraget med å lage stridsrasjoner til Forsvaret.

Foto: Ann-Kristin Hanssen / NRK

Ifølge kommunikasjonssjefen i FLO påvirker ikke dette beredskapen til Forsvaret.

De får stridsrasjoner gjennom Nato Support and Procurement Agency (NSPA) mens de venter på at en ny avtale kommer på plass.

Beredskapsbehovet ivaretas av våre lagerbeholdninger og leveranser fra NSPA, sier Meisingset.

Les også Kokkekrise i Forsvaret – trenger flere som Henrik (18)

Kokkelærling Henrik Myrabakk steker pytt i panne.