Hopp til innhold

Forskere vil ha myggen din

Det er 70 år siden stikkemyggen ble kartlagt i Norge, men forskere tror det finnes mange flere arter i dag. Nå begynner de med en ny kartlegging, og trenger din hjelp.

Mygg som stikker
Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Du kjenner lyden. En summende og irriterende nærhet av blodsugende mygg på jakt etter sitt bytte. Et klask, og en død mygg ligger igjen på armen. Gjerne oppå en liten blodflekk - et tydelig tegn på at insektet døde i kampen for overlevelse.

Nå vil forskere ha tilgang på død mygg. Aller helst de som ikke er klasket i hjel, forteller Paul Eric Aspholm, forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Paul Eric Aspholm

Paul Eric Aspholm, forsker hos Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Hvis du har en myggfelle er det veldig interessert i å få prøver herfra. I tillegg, hvis du er ute på hytta, og det ligger død mygg igjen i vinduskarmene, kan du samle dem sammen i en liten eske, en fyrstikkeske eller noe liknende. Legg de gjerne i sammenrullet toalettpapir. På den måten ligger myggen mer stødig. Ikke benytt plast, da dette fører til at myggen råtner. Vi må se på beina og vingene på myggen for å kunne gjøre en skikkelig identifisering, sier Aspholm.

Intakt mygg

– Dette må være intakte mygger?

– Så intakte som mulig. Man mister jo alltid et bein eller to, men jo mer hele de er jo bedre, smiler forskeren, som nettopp er kommet tilbake fra felttur i Båtsfjord og Pasvik, hvor han har samlet mygg.

Det er 70 år siden man sist gjennomførte en tilsvarende innsamling av mygg. Forskningsprosjektet - med det passende navnet NorBite - ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Mens vi i Norge stort sett kun har myggstikk å klage på, er situasjonen en ganske annen i andre deler av Europa.

– I Europa er det flere myggarter som er på spredning nordover, myggarter med opprinnelse i blant annet Asia. Vi ser eksempler på at myggen har påført mennesker ganske alvorlige sykdomstilfeller gjennom spredning, noe som har ført til et ganske stort fokus på mygg i Europa, sier forsker Sondre Dahle.

Sondre Dahle

– Lenger sør i Europa ser vi at mygg har påført mennesker alvorlig sykdom gjennom spredning, mygg som kan være på vandring nordover. Dette ønsker vi å kartlegge, sier Sondre Dahle fra forskningsinstituttet NINA.

Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

Finnmark og Vestlandet

Han forteller at man i dag vet lite om hvilke myggarter som befinner seg på de forskjellige stedene i Norge. I denne kartleggingen er det spesielt Finnmark og Vestlandet som skal undersøkes.

– For å kunne si noe om hva som skjer i fremtiden, må vi vite hvilke arter som er her akkurat nå, understreker Dahle.

Paul Eric Aspholm understreker viktigheten av at folk sender inn mygg, spesielt fra Finnmark.

– Vi har litt dårlig dekning i Finnmark, for å si det slik. I tilfelle vi får inn arter vi ikke kjenner fra før, ber vi om navn og kontaktinformasjon, samt nøyaktig funnsted. Legg ved et kontonummer for refusjon av porto, sier han.