Hopp til innhold

Forskere om vindturbiner til havs: – Kan føre til at torsken navigerer feil

Havforskere mener et vindkraftanlegg utenfor Finnmark er lite smart. Både torsken og et av verdens nordligste korallrev kan ta skade.

Vindmøller eid av Equinor. Utenfor kysten av Skottland.

Havforskningsinstituttet fraråder et anlegg for vindkraft utafor kysten av Finnmark.

Foto: Øyvind Gravås

Tre områder langs kysten er pekt på som aktuelle for vindkraft til havs. Ett av disse er Sandskallen, nordvest for Sørøya.

Tanken har vært at kraft fra et slikt anlegg skal gjøre Equinors gassanlegg på Melkøya elektrisk – og dermed fjerne et av landets største enkeltutslipp for co₂.

Planen om vindkraft i dette området har allerede ført til protester fra fiskerne. Området er nemlig et viktig fiskefelt.

Turist med torsk på Sørøya

Fisketurist Zdenek fra Tsjekkia fikk i år 2015 en ti kilos torsk i havområdet utenfor Sørøya. Området er kjent for mye og store torsk, som forskerne nå mener kan være truet av vindkraftverk.

Foto: Knut-Sverre Horn

Torsken blir stressa av støy

Nå får fiskerne støtte fra forskere. Området ligger ifølge forskerne midt i leia for torsk på tur inn mot kysten for å gyte. Det er også et gyteområde for lodde.

Det gjør stedet lite egnet for store vindturbiner, mener havforskerne.

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet sier vindturbiner blant annet vil bety en kontinuerlig støykilde.

– Vi vet at støy fra seismikk påvirker fisk. Og det selv om seismikkskyting foregår i korte perioder. Her snakker vi om kontinuerlig støy i et frekvensområde som godt oppfattes av fisk.

– Støy kan stresse fisk og påvirke både gyteadferd og navigasjon. Kontinuerlig støy kan føre til at torsken ikke finner den rette partneren under gyting, går det fram av en høringsuttalelse.

Taranger mener det kreves mer forskning for å kunne vite nøyaktig hvordan livet i havet påvirkes av vindturbiner.

Taranger

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Nordligste korallrev

I tillegg viser han til at området nordvest for Sørøya har et av verdens nordligste registrerte korallrev.

– Korallrev er jo verdifulle og sårbare områder, og det vil derfor være viktig å være varsom med tanke på storstilte utbygginger i nærheten, forklarer Taranger.

Han sier livet i havet kan påvirkes både under en anleggsperiode og ved daglig drift.

– Slike korallrev har krav på beskyttelse. De har et rikt dyreliv og er ofte fredet. De tar lang tid å bygge opp, men kan ødelegges svært raskt, sier Taranger.

Han forklarer at alle pålagt å ta hensyn til korallrevene langs kysten.

Ingen konkrete planer

Equinor har foreløpig ingen konkrete planer for utbygging av vindturbiner i havet utafor Finnmark.

Selskapets talsmann Eskil Eriksen sier de avventer en utredning før de eventuelt starter planlegging.

– Det eneste konkrete prosjektet vi har i Norge er Hywind Tampen, sier han.

Også dette prosjektet har møtt motstand fra fiskeriorganisasjoner, som mener de ikke har blitt hørt.

NRK anbefaler