Forsker advarer mot at strøm og datanett kan bli slått ut

En solstorm kan føre til et langvarig bortfall av strøm og datanettverk. Det frykter forsker Tom Arild Blix ved Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI.

Solstorm

SOLSTORM: Sola har til tider utbrudd av mye kraftigere energi enn normalt, noe som kan gjøre stor skade på jorda.

Foto: NASA

Han mener det bare er et tidsspørsmål før det inntreffer alvorlige situasjoner.

Forsker Tom Arild Blix ved FFI mener både militære og sivile myndigheter må ta situasjonen på mer alvor. Han mener en kraftig solstorm kan få katastrofale følger.

– Flere amerikanske rapporter beskriver en hendelse i 2012 som bare på det amerikanske kontinentet kunne ha skapt skader for grovt beregnet 20 trillioner dollar, en verdi tilsvarende to norske oljefond, sier forsker Tom Arild Blix i en FFI-podkast.

forsker Tom Arild Blix ved FFI

Forsker Tom Arild Blix ved Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, mener norske myndigheter må ta solstormer mer på alvor.

Foto: FFI

NASA mener hendelsen kunne ha gitt samme effekt som om en stor asteroide hadde truffet jorda.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen mener menneskets utvikling kunne blitt satt tilbake til det 18.århundre, ifølge rapport fra FFI.

En rekke amerikanske satellitter registrerte den kraftige solstormen, som gikk like forbi Jorden. Fly over polare områder måtte omdirigeres på grunn av store forstyrrelser av navigasjonssystemer.

– Store konsekvenser fortsatt etter tre uker

Forsvarets Forskningsinstitutt laget i 2011 en beskrivelse av hvordan en kraftig solstorm vil kunne skade Norge, som nå er delvis avgradert. Den beskriver en dramatisk utvikling. Her er et lite sammendrag:

Straks forsvinner TV-bildene, det samme strømmen i hele Norge. Medisinsk-teknisk utstyr på sykehus skades. Fjerndrift av oljeinstallasjoner er ute av drift.

I vurderingen er strømmen tilbake etter tre uker, men fortsatt ustabil. Det samme er internett og pumpestasjoner for vann og avløp. Mobilnettet er fortsatt nede mange steder. Årsaken er at basestasjoner er skadet eller ødelagt. Flere bedrifter går konkurs.

Det tar opptil et år å skifte ut transformatorer på grunn av brann og skader i transformatorer over hele Europa, går det fram av rapporten.

Turbintopp kraftanlegg

Kraftstasjoner og styringssystemer kan bli ødelagt av en kraftig solstorm, heter det i en rapport fra FFI.

Foto: Roger Prang

Forsker Tom Arild Blix ved FFI mener at romvær kan få langt større konsekvenser enn det som vurderes som sannsynlig av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Blix mener at DSB ikke tar hensyn til at en solstorm kan ødelegge både kraftstasjoner og styringssystemer og ikke bare ledningsnettet.

Dette gjelder også systemer i utlandet utenfor norsk kontroll, som for eksempel GPS.

FFI-forskeren mener det vil være en sammenheng mellom langvarig strømrasjonering, ødelagt elektronisk kommunikasjon og de tekniske rammene for bankvirksomhet, som vil øke skadeomfanget.

– Stor usikkerhet om konsekvenser

Avdelingsdirektør Elisabeth Longva i DSB sier at det i direktoratet er stor usikkerhet om konsekvenser, ikke minst de økonomiske. Det ble gjort en ny analyse for to år siden, men da bare en kvalitetssikring av faktiske opplysninger fra en vurdering fra 2011.

– I forbindelse med arbeidet var vi i kontakt med kolleger i andre land, blant annet Sverige og Storbritania. I disse landenes analyser ansees solstorm som en mer alvorlig hendelse en det DSBs analyse konkluderte med, sier Longva.

Avdelingsdirektør Longva mener kraftforsyningen i Norge er blitt mere robust i de siste årene. Samtidig innrømmer hun at samfunnets avhengighet av telenettet er økt betydelig de siste årene.

DSB har ikke vurdert konsekvensene av en solstorm for nettrafikken her i landet siden 2011.

Elisabeth Longva, DSB

Avdelingsdirektør Elisabeth Longva i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener det er knyttet stor usikkerhet til konsekvenser av solstormer.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Solstorm førte til fare for atomkrig

Mindre solstormer har det vært flere av de siste tiårene.

Nylig nedgraderte dokumenter viser at en solstorm i 1967 holdt på å utløse en atomkrig. Solstormen slo ut amerikanske radarsystem for å varsle atomangrep. USA trodde en tid feilaktig det var Sovjetunionen som jammet systemene, og satte B-52 i alarmberedskap.

Også nylig nedgraderte dokumenter viser at i Vietnamkrigen gjorde en ny solstorm i 1972 at 4000 magnetminer gikk av utenfor kysten. 2. august var det et stort utbrudd på solen. To dager etter gikk minene av på grunn av energipulser fra sola.

En solstorm i mars 1987 slo ut hele strømnettet i Quebec i Canada i nesten ett døgn og deler av det sydlige Sverige, viser rapport fra FFI.

Det har ikke vært mulig å få forsker Tom Arild Blix ved FFI til å utdype sine synspunkter.