Hopp til innhold

Jeger: – Jeg går rett til forhandler og kjøper bly hvis det skjer

Snart skal Stortinget behandle totalforbudet mot blyhagl etter at Arbeiderpartiet snudde i saken og fremmet et forslag om å endre loven. Jegerne jubler, men fagfolk bekymrer seg.

Stein-Ole Sommerseth

Fylkessekretær for Norges jeger- og fiskerforbund i Troms, Stein Ole Sommerseth blir svært fornøyd hvis forbudet mot blyhagl blir opphevet.

Foto: Odin Sommerseth

– Jeg håper vi er på rett vei nå, og at vi får blyforbudet i skog og fjell opphevet, sier fylkessekretær for Norges jeger- og fiskerforbund i Troms, Stein-Ole Sommerseth.

Sommerseth og andre småviltjegere er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet har snudd i saken. Partiet mener blyhagl sikrer en mer human jakt og er trygt for jegere.

– Vi hilser forslaget til Arbeiderpartiet velkommen. Vi har ventet lenge på at de skulle snu i denne saken, forteller Sommerseth til NRK.

Arbeiderpartiet sendte før sommeren et forslag for Stortinget om å endre loven. Etter planen skal det behandles etter sommeren.

– Vi håper dette forslaget kan få gjennomslag i Stortinget. De aller fleste partiene er for å oppheve dette forbudet, sa Aps miljøpolitiske talskvinne Eva Kristin Hansen i april.

Blyhagl

Nå kan det hende at blyhagl likevel blir lov å bruke under jakt i Norge. Ammunisjonen har vært forbudt siden 2005.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Ikke påvist at det gjøre noe skade

Partiet vil fortsatt forby blyhagl på skytebane og våtmark, men lytter til jeger- og fiskerforbundet, som vil skyte småvilt med bly i områder med fast mark og hav.

Siden debatten omkring blyhagl startet på slutten av 1980-tallet, har den vært preget av stort engasjement og sterke meninger.

NJFF har gjennom hele prosessen og helt fram til i dag ment at det har vært klart at det ikke foreligger en faglig begrunnelse for å innføre et forbud mot bruk av blyhagl som også omfatter jakt på fastmark og over havet.

Stein-Ole Sommerseth

Fylkessekretær for Norges jeger- og fiskerforbund i Troms, Stein-Ole Sommerseth

Foto: Odin Sommerseth

– Det er ikke påvist at det gjør noe som helst skade, sier fylkessekretæren for Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) i Troms.

– En av de farligste miljøgiftene vi har

Fagfolk er imidlertid ikke enig i dette. Fungerende avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Pål Spillum, anbefaler fortsatt totalforbud.

– Vi er bekymret for konsekvensene av en oppmykning av blyhaglforbudet. Det skyldes at bly er en av de farligste miljøgiftene vi har. Samtidig vet vi at med mer bly ute i naturen, øker sjansene for at store rovfugler kan få et for høyt blyinnhold i kroppen, sier Spillum.

Øyvind Korsberg

Stortingsrepresentant for Frp, Øyvind Korsberg, vil også oppheve totalforbudet mot blyhagl.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Flertallet av politikerne på Stortinget er ikke på bølgelengde med Miljødirektoratet. Stortingsrepresentant for Frp, Øyvind Korsberg, vil også endre loven.

– Politikere skal ta hensyn til helheten, vi trenger ikke å ha bare et fokus på saken. Det viktigste for oss vil være å ha et forbud som ivaretar flere element, forteller Korsberg.

2005: – Kan skade både mennesker og miljøet

Blyhagl har vært totalt forbudt både i jakt og på skytebane siden 2005 etter at Stortinget i 1997 fattet et prinsippvedtak om utfasing av tungmetaller, og satte 2010 som en tidshorisont for å oppnå vesentlige reduksjoner i bruk og utslipp av tungmetaller.

Myndighetene valgte å følge opp Stortingets prinsippvedtak gjennom å vedta et generelt forbud mot blyhagl.

– Bly er giftig selv ved lave konsentrasjoner, og kan skade både mennesker og miljøet. Derfor er dette forbudet viktig, sa daværende miljøminister Børge Brende (H) før blyhaglforbudet ble innført 1. januar 2005.

Børge Brende

I 2005 da blyhaglforbudet ble innført, sa daværende miljøminister Børge Brende at bly er svært giftig selv i små mengder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Kjøper bly med engang hvis det skjer

NJFF mente at siden det generelle totalforbudet mot bruk av blyhagl manglet en faglig forankret begrunnelse, ble det heller ingen ro rundt det. Det har ved gjentatte anledninger fra ulike hold blitt reist krav om å få omgjort dette vedtaket og endret forskriften hvor blyforbudet er nedfelt.

Hvis flertallet holder seg kan jegerne lade hagla med bly neste høst. For småviltjeger Stein-Ole Sommerseth er valget enkelt.

– Jeg går rett til forhandler og kjøper bly hvis det skjer, sier Sommerseth.

For rundt et år siden ble et lignende forslag behandlet i Stortinget. Da ønsket et samlet storting at det skulle samles inn kunnskap for å vurdert effektene blyhagl har.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark