Hopp til innhold

Helene (26) flyttet nordover som følge av økt satsing på Forsvaret

I løpet av 2025 skal Garnisonen i Porsanger stå klar til å huse 800 soldater og 100 forsvarsansatte. Ansatte som både Forsvaret og politikerne håper vil bosette seg i kommunen.

Helene Sofie Thorkildsen

For å slippe pendling, ba Helene Sofie Thorkildsen om å få flytte kontorsted fra Terningmoen i Elverum til Porsangmoen.

Foto: Vilde Kvammen / NRK

Helene Sofie Thorkildsen er snart ferdig med sin første arbeidsuke ved Garnisonen i Porsanger. Sammen med samboeren har hun valgt å bosette seg i en nybygd forsvarsbolig i Lakselv sentrum.

De gjør dermed det motsatte av sine nær 2000 kollegaer i Forsvaret, som velger å pendle inn og ut av forsvarskommunene.

Thorkildsen kommer fra Tønsberg. Mens hun mottar «snaps» fra familie og venner i shorts er bilen i Lakselv skodd for nysnøen som har lagt seg på bakken.

– Jeg er glad i vinteren og har ingenting imot dårlig vær. Det blir selvfølgelig annerledes, men jeg tror nok vi kan trives her. Nærhet til natur og friluftslivsmuligheter skal passe meg kjempebra, forteller hun.

Les også Han er en av nærmere 2000 pendlere i Forsvaret: – Vil nærmere familie

Eirik Østbye Andresen står foran Bardufoss lufthavn

– Troms og Finnmark bør være attraktivt

Etter mange år med lav aktivitet blir Garnisonen i Porsanger i 2020-årene utviklet til et militært kraftsenter i den nordligste landsdelen. Leiren er base for Finnmark landforsvar og Porsangerbataljonen, som innen 2025 skal ha 800 soldater.

Det var Thorkildsens samboer som først fikk jobb ved Garnisonen i Porsanger. For å slippe pendling ba også Thorkildsen om å få flytte kontorplass fra Elverum til Porsanger.

Helene Sofie Thorkildsen

Helene Sofie Thorkildsen har akkurat flyttet til Lakselv. Hun gjør seg klar for å avslutte første arbeidsuke ved Garnisonen i Porsanger.

Foto: Vilde Kvammen / NRK

Hun er ansatt som fotograf i Heimevernets Combat Media Team.

Thorkildsen mener at Troms og Finnmark bør være attraktivt nok til at forsvarsansatte velger å bosette seg der. Men at det da må bygges flere boliger tilrettelagt for familier, mener hun.

– For det første er Finnmark veldig stort. Med tanke på at vi ligger så nære grensa til Russland, er det viktig å øve nettopp i disse områdene. Jeg tror satsingen som gjøres her oppe nå, ikke bare er bra i fredstid, men også i krise og krig, sier hun.

I tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd

Blant andre statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at fraflytting er det største demografiske og sikkerhetspolitiske utfordringen i nord.

Derfor har det å rekruttere forsvarspersonell som ønsker å bo fast i tilknytning leirene vært en viktig prioritet både for Forsvaret og for politikerne.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller at de bevilgningene som ble presentert i forslag til statsbudsjett er i tråd med de prioritetene han har hatt i fagmilitært råd for 2023.

– Vi må først og fremst få det forsvaret vi har til å virke. Det gjør vi ved å satse både på personell og beredskap. At vi skal bygge boliger til personell betyr mye for å beholde folk i forsvaret, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøker ukrainske soldater som trener i Trøndelag

– Jeg kommer til å gå nøye gjennom budsjettet og se om jeg kan bruke enda mer driftsmidler til å forsterke den satsingen som også regjeringa her gjør, sier Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Foto: Morten Andersen / NRK

– Flere boliger til familier

For å få folk til å bosette seg i tilknytning til militærleirene i nord, mener både forsvarssjef og politikerne i forsvarskommunen at et godt samarbeid er vesentlig.

Porsanger kommune med sine drøyt 3 800 innbyggere sliter som de fleste andre kommunene i Distrikts-Norge med fraflytting.

Ordførerkandidat for Høyre, Jo Inge Hesjevik, sier at satsingen som gjøres ved Porsangmoen er svært viktig for kommunen.

– For at vi skal få forsvarsfolk til å bosette seg permanent, er det viktig at Forsvaret får på plass flere boliger som er beregnet for familier, og at de har gode ordninger som gjør det aktuelt å bosette seg her, sier Hesjevik.

Jo Inge Hersjevik, Lakslev Høyre

Jo Inge Hesjevik kan bli ny ordfører i Porsanger. Han er glad for Forsvarets satsing, men håper på mer.

Foto: Vilde Kvammen / NRK

I Bardu kommune, som huser Sætermoen leir er problematikken med pendlende personell også stor.

Til Troms foreslår regjeringa 730 millioner kroner til bygg- og anleggsprosjekter. Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) har lenge jobbet med tiltak for å få forsvarsansatte til å bosette seg i kommunen.

Han mener det enda gjenstår mye for å skape en god nok beredskap.

– Jeg har foreslått beredskapstillegg for de som er bosatt i operasjonsområdet i nord og til Forsvarskommisjonen foreslo jeg nedskriving av boliglån for personell som anskaffer bolig ved basene i nord, forteller Heimdal.

Les også Strategisk viktig med unge i Arktis

Sofie og Markus flyttet mot strømmen.

«Hvor lenge skal du bli?»

Denne fredagen har Helene Sofie Thorkildsen sin første morgen i ny bolig. Som tilflytter til et sted som er godt vant til stor gjennomtrekk av folk, må hun nok venne seg til spørsmålet «hvor lenge skal du bli?».

Hun har i utgangspunktet fått ett år, men håper allerede på forlengelse.

– Hvis flere forsvarsansatte velger å bosette seg her, er det nok enda mer aktuelt for oss å bli lenger, sier hun.

– Jeg er blitt tatt veldig godt imot. Folk vil gjerne slå av en prat på butikken og det er noe jeg ikke er vant til hjemmefra.

Helene Sofie Thorkildsen

Helene Sofie Thorkildsen er glad i vinter og dårlig vær, så overgangen fra Østlandet til Finnmark tror hun skal gå helt fint.

Foto: Vilde Kvammen / NRK

Les også Kongen om grensesoldater: – Beskytter vår frihet, rett og slett

Kong Harald under møtet ved Garnisonen i Sør-Varanger
Foto: Jan Langhaug / NTB

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Brannvesen ved Hammerfest lufthavn etter brannalarm.

Hammerfest lufthavn åpen igjen etter brannalarm

Lossing av frossen torsk

Anbefaler dramatisk kutt i torskefisket