Hopp til innhold

Flere trusselvurderinger mot Norge

Russlands aktivitet i nordområdene vil bli mer uforutsigbar i fremtiden.

Dette var ett av flere trusselbilder som i dag ble presentert i regi av PST, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.

I tillegg regner sikkerhetstjenestene med flere forsøk på å komme seg inn i ved norske bedrifter og universiteter. Dette gjelder representanter fra stater som Russland, Kina, Iran og Pakistan

De antar videre at norsk energitransport kan bli et sabotasjemål, men PST ser foreløpig ingen tegn på at sabotasje på norsk territorium er sannsynlig.

Justisminister Mehl og forsvarsminister Gram
Foto: Forsvarsdepartementet