Hopp til innhold

Flere trusler mot skoler: – Viktig at skoler har rutiner og beredskap for å håndtere dette

Politiet oppfatter truslene som blir sendt til skoler rundt i landet som ikke reelle, og ber skoler fortsette som før. Utdanningsforbundet sier dette skaper en frykt som er viktig å ta på alvor, og at skoler må ha rutiner på plass.

Nordborg skoler

Nordborg Videregående skole i Troms er en av skolene som har mottatt trussel om væpna aksjon.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Dette skaper en bekymring og en frykt som må tas på alvor. Dette krever at skolene har rutiner og beredskap til å håndtere slike situasjoner.

Det mener fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård.

Flere skoler over hele landet har det siste tiden fått trusler om væpna vold. Ordlyden er lik i flere av truslene og politiet oppfatter de ikke som reelle.

– Det er vanskelig for enkeltlærere eller enkeltskoler å jobbe med dette. Vi har tillit til at politiet etterforsker og gjør de undersøkelsene som er mulig å gjøre med disse konkrete sakene, sier Nordgård.

Han forteller at forbundet kun får enkelthenvendelser og at dette ikke er noe de jobber systematisk for.

– Vi må nok intensivere og jobbe med å sørge for at det er rutiner på plass når dette skjer. Det er frykt som er hensikten til de som hensetter truslene, sier Nordgård.

Konflikt

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård mener det er frykt som er hensikten til disse som skriver truslene.

Foto: Tove Jensen / NRK

Kripos og PST er koblet inn

– De fleste politidistrikter i landet har fått slike trusler det siste døgnet.

Leder for forebyggende avdeling ved Sør-Øst politidistrikt, Geir Oustorp, forteller at det er Sør-Øst politidistrikt som har en koordinerende rolle i saken.

– Det blir brukt mye ressurser hos ansatte med dataanalyser rundt omkring på de ulike politidistriktene. I tillegg er Kripos involvert og Politiet sikkerhetstjeneste, sier Oustorp.

Han forteller at arbeidet med å finne ut hvem som står bak er utfordrende, fordi truslene blir sendt via dataservere i utlandet.

– Hver enkelt trussel blir vurdert, men vi ønsker at skolene skal fortsette sin normale drift. Vi har full forståelse for at elever, foreldre og ansatte blir urolige. sier Oustorp.

Oustorp sier det kan være samme avsender bak truslene, men at senest forrige uke ble noen pågrepet som ikke hadde med de første truslene å gjøre.

– Elevene syns det er ekkelt

Tirsdag kveld mottok Nordborg Videregående skole i Troms en trussel om en væpna aksjon på sin instagramkonto. Det skal også ha vært lignende situasjon i Harstad tidligere i uka.

– Vi ser alvorlig på slike trusler, for det skaper utrygghet for elever, ansatte og pårørende til elever, sier politioverbetjent Bjørn Georg Pedersen, ved Finnsnes lensmannskontor.

Han forteller at det gjøres undersøkelser for å finne ut hvem som står bak.

Dette er en type trussel som vi vurderer som samme type trussel som har versert en stund på landsbasis. Politiet oppfatter truslene som ikke reell, men dersom folk skulle ha andre opplysninger ønsker vi at de kontakter politiet, forteller Pedersen.

Skolene i området rundt er varslet om situasjonen. Alle skolene har beredskapsplaner og har gjennomført øvelser på slike situasjoner.

Politioverbetjent Bjørn Georg Pedersen
Finnsnes lensmannsdistrikt

Politioverbetjent, Bjørn Georg Pedersen, forteller at politiet ikke oppfatter truslene som reell, men ber folk ta kontakt med politiet om de skulle ha andre opplysninger.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Rektor ved Nordborg Videregående skole, Anette Rege, forteller at trusselen ble oppdaget av en ansatt onsdag formiddag. Rege fulgte skolens rutiner og kontaktet politiet for råd og veiledning.

– Elevene syns det er ekkelt og skummelt, men blir beroliget av måten politiet vurderer situasjonen.

Ifølge politiet er dette en uspesifikk trussel, altså en generell trussel sendt ut til hele landet.

– Politiet anser det ikke som dramatisk, og det tar vi til etterretning. Det er forståelig at elever blir urolige og engstelige når noen gjør noe sånt. Samtidig er det mange ungdommer som er godt kjent med situasjonen, at internett blir brukt som en arena for trusler. Alle skal få lov til å snakke om hva de føler, men det er ingen dramatisk situasjon. Her kommer skoledriften til å gå som normalt, sier Rege.

Rektor ved Nordborg skoler, Anette Rege

Rektor ved Nordborg skoler forteller at trusselen ble oppdaget av en ansatt onsdag formiddag.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Flere skoler involvert

Tidligere onsdag formiddag mottok også en videregående skole i Molde trusler om væpna aksjon.

I Trøndelag er det 5-6 skoler som har mottatt trusler den siste tiden, sier Torgeir Moholt, stabssjef i Trøndelag politidistrikt. Politiet etterforsker disse.

– Truslene er vage, men egnet til å skape frykt, sier Moholt.

Slik politiet vurderer situasjonen nå, oppfordrer de alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig.

Det er også framsatt trusler mot en videregående skole i Kristiansand denne uka, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Arve Myklebust, til NTB.

Nyheter fra Troms og Finnmark