Flere studenter i Norge doper seg før eksamen

Tusenvis av studenter bruker prestasjonsdop som Ritalin under utdanning, og flere kan det bli. Nå frykter Statens legemiddelverk amerikanske tilstander, hvor én av tre benytter seg av akademisk dop.

Ritalin-esker

Ritalin er et legemiddel som er ulovlig å ta dersom medisinen ikke er skrevet ut til deg. For store mengder kan føre til mindre matlyst, dårlig søvn og andre psykiske plager.

Foto: Brukeren unfolded på Flickr under Creative Commons-lisens BY-SA 2.0

– Det har aldri vært et problem å skaffe prestasjonsfremkallende midler som Ritalin, sier en anonym Ritalin-bruker (24) til NRK.

Han er fra Akershus og studerer i Oslo-området. Han har ved flere anledninger brukt ADHD-medisinen Ritalin som i mange tilfeller omtales i forbindelse med akademisk doping.

– Konsentrasjonen ble skjerpet og jeg kunne sitte flere timer å lese uten å føle at jeg trengte en pause.

Den 24 år gamle studenten fra Oslo forteller at han har inntrykk av at dette er utbredt i flere ulike studentmiljøer.

Frykter amerikanske tilstander

Stadig flere studenter bruker akademisk doping, ifølge fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Nå kommer han med et varsko mot den farlige studenttrenden som stadig flere benytter seg av. Han frykter amerikanske tilstander i Norge.

– I USA er det opp til 30 prosent av studentene som bruker slike legemidler for å prestere bedre, sier Madsen.

Steinar Madsen

– I USA er det urovekkende mange studenter som driver med akademisk doping. Selv om undersøkelsene som er gjort i Norge viser en mye lavere prosentandel, er det ingen tvil om at dette er økende også i Norge.

Foto: Statens legemiddelverk

Alvorlige bivirkninger

Flere undersøkelser de siste årene viser at rundt 10.000 norske studenter har tatt i bruk ulike former for prestasjonsdop.

Bruk av disse medisinene over en lengre periode kan for de fleste føre til avhengighet og gi alvorlige bivirkninger.

Ritalin er den vanligste formen for «akademisk doping» og kan være livsfarlig for personer som er genetisk disponert for hjertefeil. Og hvis medisinen ikke er gitt ut på resept, er det ingen leger som har forsikret seg at medisinbruken er trygg.

I tillegg kan mange oppleve angst, depresjon og vrangforestillinger som følge av Ritalin-bruk.

– Det er mye som er alvorlig med dette, sier Madsen.

Sebastian Henriksen

Velferdsansvarlig i studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø, Sebastian Henriksen, sier at han har sett en tendens til at studenter benytter akademisk doping i forbindelse med eksamen.

Foto: Privat

Tar Ritalin for å prestere bedre

Såkalt akademisk doping skjer ofte i forbindelser med eksamen og er en bivirkning av «Generasjon Prestasjon». Det mener studenten Sebastian Henriksen, som er velferdsansvarlig ved Universitetet i Tromsø.

– Unge i dag lever i et samfunn der det er svært viktig å prestere. Man skal få gode karakterer, prestere når det kommer til idrett og trening og være til stede på sosiale medier.

Ingrid Rabbe Larsen

Ingrid Rabbe Larsen er prosjektleder i Ansvarsfull, som er et rusforebyggende prosjekt hvor de jobber med å forebygge misbruk av legemidler og andre rusmidler.

Foto: Privat

– Vi skal ikke være naive

Ingrid Rabbe Larsen i det rusforebyggende prosjektet Ansvarsfull, sammenligner bruk av prestasjonsdop med doping i idretten.

– Å bruke et reseptbelagt legemiddel uten resept, for å prestere bedre, er juks. Derfor er det bra at det foreløpig er lite som tyder på at norske studenter bruker like mye som i andre land.

– Men vi skal ikke være naive, sier hun.

Madsen i Statens legemiddelverk håper foreldrene lærer barna sine om «medisinvett».

– Foreldre burde ta ansvar i å lære barna sine et fornuftig forhold til medisiner, sier fagdirektøren.