Hopp til innhold

Flere skal få fiske kongekrabbe: – Frykter det kan bli bråk

Fiskere i Vest-Finnmark jubler over at kongekrabbefisket åpnes for dem. Men kritikere mener dette kan gå ut over fiskerne i Øst-Finnmark, som til nå har hatt eksklusiv rett på det lukrative fisket.

Asbjørn Andersen

Mange krabber i torskegarnet som ødelegger for fisket, er grunnen til at fiskere i Øst-Finnmark har fått fiske på kongekrabben. Men nå utvides kongekrabbefisket til å gjelde også fiskere fra Vest-Finnmark. Det er stor uenighet om hvor lurt det er.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Det var virkelig som 17. mai og julaften på én gang. Vi ble så glad her vestpå, sier Otto Svendsen.

Fiskeren er fra Kokelv i Vest-Finnmark, og det han jubler over er at næringskomiteen i Stortinget har bestemt at fra 2021 skal fiskere fra Vest-Finnmark få lov til å ro forbi Nordkapp og ta del i det svært så innbringende kongekrabbefisket.

Frem til nå har nemlig dette fisket vært forbeholdt fiskere fra Øst-Finnmark.

Med innstillingen, som skal vedtas 4. juni, har komiteen skåret gjennom i en opphetet diskusjon i Finnmark de siste 30 årene.

Otto Svendsen

Fisker Otto Svendsen i Kokelv er mer enn klar for å sette i gang med kongekrabbefiske.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– En pest og en plage

Årsaken til at kongekrabbefisket har vært eksklusivt for fiskere i Øst-Finnmark, er fordi det er svært mye kongekrabbe her og fiskerne har vært direkte plaget av den.

Ofte tuller den seg inn i garn og redskap, og regelrett ødelegger for fiske av for eksempel torsk.

– Når du får båten full av dette trollskapet, så er de en pest og en plage, forteller fisker Asbjørn Andersen fra Smørfjord i Øst-Finnmark.

– Enkelte vintre har det vært helt håpløst. Vi har ikke kunnet ro med garn, og det er så trasig.

Som en kompensasjon ble altså fiskerne i øst tildelt kongekrabbekvoter. Tanken var at dette kunne fungere som et supplement til det ordinære fisket.

Asbjørn Andersen

Ofte må fisker Asbjørn Andersen fra Smørfjord renske torskegarnet sitt for kongekrabbe.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Etter hvert har kongekrabben blitt mer og mer populær. Salgsprisen kan være på opp mot 1000 kroner kiloen og det omsettes for flere hundre millioner kroner årlig. Da har det vært irriterende for fiskerne i Vest-Finnmark å se på at kollegene i øst har håvet inn på krabben som de selv ikke får lov til å røre.

I tillegg har kongekrabben begynt å bevege seg vestover, og enkelte mener at fiskerne også her har begynt å plages av den.

Fremskrittspartiet (Frp) er blant dem som har denne oppfatningen, og det er en av årsakene til at partiet la frem det aktuelle forslaget, som de nå har fått flertall for i Stortinget.

Kongekrabbe i garn

Å fjerne krabbeklør fra fiskegarnet kan være vanskelig. Noen ganger må det både rives og skjæres opp.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Viktig å ivareta alle

I forslaget peker Frp også på at mange har flyttet til Øst-Finnmark for å fiske kongekrabbe. Det har ført til at blant annet en del utlendinger har fått kvote selv om de ikke har blitt plaget av krabben fra før av.

Frp mener de har sett en utvanning av regelverket, som de oppfatter som urettferdig overfor fiskerne i vest.

– Fiskere i hele Finnmark er viktig å ivareta. Derfor har vi valgt å fremme dette forslaget, for å sikre at også de i vest får de samme forutsetningene, sier fiskeripolitisk talsperson i Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant for Finnmark Bengt Rune Strifeldt (Frp) har sammen med partikollega Morten Ørsal Johansen forfattet forslaget som nå skal vedtas.

Foto: Presse

Blir ikke flere krabber med flere fiskere

Ikke alle er enige i det viktigste argumentet for hvorfor dette vedtaket må fattes. Blant dem Jan H. Sundet i Havforskningsinstituttet.

Gjennom kongekrabbetokt langs Finnmarkskysten har han sett at kongekrabbebestanden i vest bare er en brøkdel av den i øst, og han slår tydelig fast at den ikke er en plage i vest.

Sundet tror vedtaket bare vil gå ut over kvotene og dermed forutsigbarheten til fiskerne i øst.

– Det blir ikke flere krabber selv om det skal komme flere og fiske på dem. Det betyr i praksis at det blir mindre på hver fisker – for kvotene må fordeles på flere, sier Sundet.

Strifeldts svar til dette er at det går an å øke størrelsen på kvotene, men dette mener Sundet er urealistisk, fordi det kan føre til overfiske.

– Det vil få konsekvenser for den videre bestanden, sier Sundet.

Han drar en sammenligning med å ha penger i banken. Om man overdrar kontoen, vil man ha mindre å rutte med året etterpå. Det samme gjelder for fisket: Om man overfisker krabben, vil det bli færre krabber å fiske på neste år. Da må kvotene ned igjen uansett, forklarer Sundet.

Jan H. Sundet

Jan H. Sundet i Havforskningsinstituttet mener det er uriktig at fiskere i Vest-Finnmark også plages av kongekrabben.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

– Kunne ha brukt mer tid

Fisker Bernt Wilhelmsen i Smørfjord er redd for at små fiskere i Øst-Finnmark kommer til å bli presset ut som følge av vedtaket.

Han er ikke fornøyd med at fiskerkollegene i vest nå får lov til å være med i kongekrabbefisket.

– Hvis jeg sier ja til det, lyver jeg. Jeg kan ikke være fornøyd med det de foreslår, all den tid de i vest ikke har de samme plagene vi har i fiskeriet, sier han.

– Det som ligger i bunn for hele forvaltningen for kongekrabben er jo at de som er plaget med den i sitt daglige virke i andre fiskeri, er de som i størst grad skal få gjøre seg nytte av den. Og det er oss i øst.

Bernt Wilhelmsen

Fisker Bernt Wilhelmsen i Smørfjord er ikke fornøyd med vedtaket.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Flere kritikere av vedtaket viser til at det samme forslaget ble avvist av regjeringen så sent som for et halvt år siden. Daværende fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) mente det måtte konsekvensutredes ytterligere.

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Iversen, er blant dem som synes det dermed har gått litt for fort i svingene i det vedtaket som nå er fattet.

– Man kunne ha brukt litt mer tid på å hente inn litt mer kompetanse, sier han.

– Jeg frykter det kan bli mye bråk i Finnmark, og det synes jeg ikke vi fortjener.

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Stortingsrepresentant for Finnmark, Geir Iversen (Sp), mener vedtaket er blitt fattet for raskt.

Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Vurderer å flytte til Norge

Fisker Otto Svendsen i Kokelv medgir at han ikke er særlig plaget av kongekrabben i vest.

– For meg er det ingen plage. Jeg har prøvd i en årrekke å fiske krabbe her i Vest-Finnmark, og jeg kan si at det ikke finnes så mye krabbe her, sier han.

Han er likevel glad for at han nå skal få muligheten til fiske etter kongekrabben. Håpet er at han får barnebarnet Jakob Svendsen Coad med i båten.

Coad har vokst opp i USA, men har tilbragt to måneder årlig i Norge med bestefaren. Nå vurderer han å flytte hit.

– Halve familien min bor her og det er mange ting her som jeg er veldig glad i. Og i kongekrabbefisket ser jeg en stor mulighet for framtiden min, sier Coad.

Jakob og Otto Svendsen

Fisker Otto Svendsen med barnebarnet Jakob Svendsen Coad, som han håper vil flytte fra USA til Norge for å fiske med ham.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK