Hopp til innhold

Flere kommuner bryter med regjeringens råd – tillater idrett for voksne

– Det er viktig at folk kommer i aktivitet, ikke bare at vi skal legge til rette for servering og alkohol, sier ordføreren i Kåfjord kommune. Flere mindre kommuner i nord har åpnet opp for at også voksne skal samles på fritiden.

Styrketrenigsgjengen i Manndalen UIL

FORNØYDE: Manndalen UIL har rundt 150 medlemmer. Et av tilbudene er styrketrening for voksne. Nå får de muligheten til å trene sammen, fordi kommunen åpner opp for organisert aktivitet også for voksne. Bildet er tatt før koronapandemien.

Foto: Manndalen UIL

Smitteveilederen for idretten er tydelig: Voksne over 20 år skal ikke å drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.

Men i flere nordnorske kommuner går de egne veier.

– Vi har ikke hatt smitte i Kåfjord. I regionen for øvrig er det også liten smitte. I tillegg føler vi at vi har god kontroll, og at vi vil ha god kontroll dersom vi får tilfeller av korona, sier ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Lyngstad (Ap).

Tidligere denne måneden åpnet kommunen i Troms derfor opp for organisert aktivitet også for voksne, noe Framtid i nord omtalte først.

Bernt Lyngstad

KONTROLL: Bernt Lyngstad, ordfører i Kåfjord kommune, mener de også vil ha god kontroll dersom de får koronasmitte til kommunen. – Vi er en såpass liten kommune at vi er trygge på at vi kommer til å få oversikt fort.

Foto: EIRIN ROSENENG

– Vi mener det er viktig at folk kommer seg i aktivitet, og at vi ikke bare legger til rette for servering og alkohol. Vi mener det er viktig at vi bidrar til folkehelsa, og i samråd med kommuneoverlegen har vi lagt opp til fysisk aktivitet også for dem over 20 år, sier ordføreren.

Og vedtaket blir tatt godt imot.

– Kjempeviktig

Manndalen UIL i Kåfjord har rundt 150 medlemmer. Daglig leder i klubben, Henrik Olsen, forteller at vinteren har vært krevende for dem som ønsker å holde seg i aktivitet i bygda.

– Vi har hatt veldig lite snø, så det har ikke vært mulig å gå på ski. For en del folk har det også vært altfor mye is i turløypa, så alternativet har vært å drive aktivitet langs veien, sier han.

De har nå åpnet opp for fotball, kampsport og styrketrening også for de voksne.

– Det er veldig godt mottatt. Vi har hatt perioder med nedstenging. For barn og unge har det vært spesielt uheldig. For dem er idretten en viktig sosial arena, i tillegg til det fysiske. Responsen fra de voksne har også vært veldig bra. De har hatt behov for å komme i gang, sier Olsen.

Torsdag bestemte nabokommunen Nordreisa seg for å gjøre det samme.

Henrik Olsen i Manndalen UIL

TAR HENSYN: Henrik Olsen i Manndalen UIL forteller at de følger kommunens retningslinjer. Det betyr at de bruker minst mulig areal og rom, blant annet bruker de ikke garderober i forbindelse med trening. De spriter og tørker overflater og fører registrering over dem som er med på trening.

Foto: Manndalen UIL

Kan drikke kaffe, men ikke spille volleyball

Nordreisa hadde to smittetilfeller i mars. Siden da har kommunen vært smittefri. Ordfører Hilde Nyvoll tror pandemisituasjonen vil vare en stund i Norge. Ettersom det er ingen smitte i Nordreisa, mener hun det er riktig og viktig å åpne opp for aktivitet også for de voksne.

– Når reglene er slik at jeg kan ha fem venninner på kaffebesøk, men de samme venninnene ikke kan spille volleyball sammen, så henger det ikke det helt på greip. Sett i et folkehelseperspektiv tenkte vi at vi må legge til rette for mer i aktivitet, sier Nyvoll, som understreker at de stenger ned igjen dersom det dukker opp nye smittetilfeller i kommunen.

Hilde Nyvoll

VIKTIG: – Vi mener det er viktig å oppfordre til aktivitet, så lenge det er null smitte i kommunen er det fint at folk kan trimme sammen, sier Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune.

Foto: Nordreisa kommune

Hadsel skiller seg ut

En tredje kommune som også har åpnet opp for organisert aktivitet for voksne, er Hadsel i Nordland.

I motsetning til Nordreisa og Kåfjord, som ikke har hatt koronasmitte, har Hadsel hatt flere smittetilfeller.

Senest i desember så de seg nødt til å innføre strengere tiltak for å få kontroll på smitten.

Likevel mener fungerende ordfører Lena Arntzen (H) at forholdene ligger til rette for å lette på tiltakene.

– Vi har ikke hatt lokal smitte siden 11. desember, bortsett fra noen tilfeller av smitte etter innreise, og smittesituasjonen er under kontroll, sier Arntzen.

Også i Hadsel er de tydelige på at de kommer til å endre på ting dersom smitten blusser opp igjen.

– Vi har svært lav terskel for å sette i verk tiltak på kort varsel om smittesituasjonen skulle gjøre det nødvendig. Det gjorde vi da vi slo ned det lokale utbruddet i desember og det vil vi gjøre igjen om vi opplever ny lokal smitte, sier ordføreren.

Lena Arntzen

IKKE FRISLIPP: Fungerende ordfører i Hadsel kommune, Lena Arntzen, understreker at folk fortsatt må forholde seg til koronareglene, selv om de kan drive med organisert aktivitet. – Når vi nå åpner opp enda mer, er det veldig viktig at hver og en av oss tar ansvar og er nøye med at antallet sosiale kontakter ikke blir for høyt. Har du vært på reise eller truffet mange i forbindelse med jobb for eksempel, kan du gjerne stå over treninga den uka, sier hun.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mer ansvar til kommunene

Den siste tiden har regjeringens koronaregler vært svært omdiskutert. Flere kommuner med lite eller ingen smitte har argumentert med at det i større grad bør være opp til dem selv å bestemme hvilke regler som skal gjelde, basert på smittesituasjonen.

Det førte blant annet til at regjeringen åpnet opp for at kommunene selv kan bestemme om de skal la serveringsstedene holde åpent.

Ordfører Bernt Lyngstad i Kåfjord sier at de har holdt seg lojale til de nasjonale retningslinjene.

– Men sånn som det er nå, bør det være opp til kommunene selv å bestemme, i alle fall på områder der det er naturlig med forskjeller, sier han.

– For eksempel har kommunene ulike samferdselsmuligheter. Noen har flyplasser og havner, eller store militære baser og videregående skoler, mens andre har ikke det. Derfor må det være en dynamikk i det, som tillater individuelle tilpasninger.

Han får støtte av kollega Hilde Nyvoll i Nordreisa.

– Vi har under 5.000 innbyggere i det som er Norges tiende største kommune i areal. Vi har ikke trengsel her. Jeg ser ikke helt problemet, når det er null smitte her, så synes jeg vi skal kunne åpne opp for organisert aktivitet, sier hun.

Også Troms og Finnmark idrettskrets håper det kan bli mulig for kommunene selv å bestemme om de skal åpne opp for organisert idrett for voksne.

– Nå har det vært en lang periode der idretten har organisert seg for å drive smittevennlig, samtidig som det er veldig lite smittetrykk i både Nord-Norge og andre deler av landet. Når sammenlignbare organisasjoner er kommet i gang, må vi også få drive aktivitet, sier organisasjonssjef i idrettskretsen, Sylvi Ofstad.

Helse og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser i denne saken.