Fjerner pandemitillegg for sykepleiere – leger får beholde det

– Man lurer jo på om pandemien er over for Tromsø kommune sin del, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Daniel Brox.

Korona

FJERNER TILLEGG: Tromsø kommune ga sykepleiere som utsatte seg selv for koronasmitte mer i lønn. Nå som de er vaksinert mener kommunen risikoen er lavere.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB SCANPIX

– Før pandemien kom hadde vi store utfordringer med å få dekket ledige og ekstra vakter, og mange ble pålagt å måtte jobbe. Med lønnstillegget ble det nesten kamp om vaktene fordi det var så lukrativt

Det sier Daniel Brox som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Tromsø.

Mens «hele Norge» klappet for sykepleierne valgte Tromsø kommune å gi dem mer i lønn.

Koronatillegget på tusen kroner per vakt ble gitt til sykepleiere som jobbet tett på pasienter med covid-19, både på legevakta og på luftveisklinikken, senteret som ble åpnet for å behandle koronasyke pasienter og teste for covid-19.

Tillegget kunne også bli gitt til sykepleiere andre steder i tilfelle smitteutbrudd, som for eksempel ved sykehjem. Ordningen skulle gjelde til pandemien var over.

Nå fjerner kommunen tillegget for sykepleierne.

Leger beholder sin pandemi-avtale

Det har hovedtillitsvalgt Brox sendt en bekymringsmelding om til kommunen.

– Man lurer jo på om pandemien er over for Tromsø kommune sin del, sier han og legger til:

Daniel Brox, hovedtillitsvalgt NSF Tromsø

IKKE OVER: Daniel Brox, hovedtillitsvalgt i NSF, mener sykepleierne fremdeles er utsatt for koronarisiko.

Foto: Privat

– Timinga er veldig dårlig. Vi går en sommerferie i møte med veldig mange ledige vakter, særlig på legevakta.

Legene ved luftveisklinikken mottok ikke det samme tillegget på 1000 kroner per vakt, men fikk fremforhandlet en særegen pandemiavtale med kommunen.

Målet var, i likhet med sykepleiernes tillegg, å bøte på risikoen ved å arbeide med koronasyke. De får beholde sin avtale.

– Det er helt feilslått. Legene kan også bli smittet, men sykepleierne sitter i direkte pleie med pasientene, sier Brox som håper kommunen tilbyr sykepleierne et nytt tillegg.

Årsaken til at tillegget nå er fjernet, er ifølge Roar Evjen, at de fleste sykepleiere er vaksinert, i likhet med 60 prosent av befolkninga i Norge.

– Pandemien er ikke over, men alle i risikosonen er vaksinert og avgjørelsen er gjort ut ifra faglige vurderinger om situasjonen nå, sier Evjen som er seksjonsleder for hjemmetjenestene i Tromsø.

Brox er enig i at situasjonen er en annen i år, enn i fjor. Likevel mener han at sykepleierne utsetter seg selv for ekstra koronarisiko.

– Det er fortsatt en sjanse for at man blir smittet. Også har man den psykiske belastninga ved at sykepleiere tenker på at de for eksempel kan smitte sin syke mor som ikke er vaksinert, sier Brox.

 Roar Evjen, Seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune.

I ENDRING: Seksjonsleder for hjemmetjenestene i Tromsø, Roar Evjen, sier de vil se på pandemiavtalen til legene også.

Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

– Blir som kannibalisme

Evjen mener situasjonen på legevakta denne sommeren ikke er så ille som Brox fremstiller det som.

I tillegg sier han at kommunen ikke vil gi frynsegoder kun til én gruppe, når man sliter med bemanning i hele helsesektoren.

– Det blir nesten litt kannibalisme å tilby noen mer enn andre fordi vi mangler folk. Vi må drifte forsvarlig over hele linja, og tenke økonomi, sier han.

– Men gjør dere ikke akkurat det når leger får beholde sine tillegg?

– Vi skal se på avtalen med legene og kommer til å gjøre noe med den også. Vi har bare ikke rukket det enda, svarer Evjen.

– Har du forståelse for at sykepleierne synes det er urettferdig at legene får beholde sin avtale, mens de mister sitt tillegg?

– Det er to forskjellige ting. Vi har hatt kjempestore utfordringer med å få tak i leger, vi klarer ikke å rekruttere dem. Det er en medvirkende årsak, sier Evjen som påpeker at det ikke er like vanskelig å få tak i sykepleiere.

Tromsø kommunale legevakt

SLITER MED BEMANNING: Det er en kjent sak at helsesektoren i Tromsø har slitt med økonomi og bemanning.

Foto: Eskil Mehren / NRK