Fire grunner til at du skal bry deg om boplikt

I kveld skal vi diskutere boplikt og konsesjon på NRK 1. For noen høres det kanskje kjedelig ut, men her er fire grunner til at du bør bry deg:

Hvor skal du kunne bo

Konsesjon og boplikt høres kjedelig ut, men det kan fort omhandle deg og.

Valglogo

1. Mister du naboene dine?

Flere steder i Troms, særlig i distriktet blir stadig flere boliger brukt som fritidsboliger. Kritikerne mener at det blant annet kan føre til å redusere tilflyttingen til bygda, og føre til lite aktivitet utenom ferietider og helger. I Valdres, for eksempel, er det snart flere hytter og fritidsboliger enn det er folk.

På Husøy i Lenvik kommune ønsket grendelaget å innføre boplikt, men rådmannen droppet det.

I januar viste en undersøkelse blant norske kommuner at flertallet ønsker å fjerne boplikten.

Mandag klokken 21.30 sender NRK 1 debatt om boplikt og konsesjon direkte fra Lillehammer. Se debatten her:

NRK reiser landet rundt i hele valgkampen for å ta temperaturen på det politiske Norge. Fra Arendal i sør til Karasjok i nord, skal NRK vise bredden i det politiske engasjementet blant vanlige mennesker, lokale folkevalgte og toppolitikerne. Programleder: Atle Bjurstrøm.

2. Får du mange nye naboer?

Dersom boplikten fjernes, kan det åpne for at flere boliger blir brukt som fritidsboliger. Eierne av boligene må jo be et sted. Kanskje blir de dine nye naboer i byen?

3. Eller må du selge hytta di?

Dersom du har ei hytte eller fritidsbolig som vil gå inn under boplikten, er noen plutselig nødt til å bo på eiendommen din. Det kan bety at du må selge fritidsboligen din.

4. Får vi færre bønder?

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil oppheve konsesjonsloven og boplikten for landbrukseiendommer. Forslaget fra landbruks- og matdepartementet innebærer at man ikke lenger må ha tillatelse fra det offentlige for å kjøpe en landbrukseiendom. Man skal heller ikke være nødt til å bo på gården man kjøper.

Ifølge departementet vil det styrke den private eiendomsretten og gjøre det lettere å kjøpe og selge landbrukseiendommer mellom private, noe som vil skape økt rekruttering i jordbruket.

Norsk bondelag er helt uenig.

Grisefjøs på Hvam

Norske bønder står midt i debatten om konsesjon og boplikt.

Foto: Dag Aasdalen / NRK