Hopp til innhold

Sykehus får kritikk: Vil slette opptak av styremøter

Finnmarkssykehuset vil fjerne opptak av styremøtene på nett. Opptak fra siste styremøte forteller at begrunnelsen var noe helt annet enn det som nå sies.

Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset vil korte ned på hvor lenge styremøtene ligger ute på nett. Det får kritikk fra Norsk Redaktørforening.

Foto: Allan Klo / NRK

– Hvis man lyttet til det som ble sagt i styremøtet, så virket det som om de som uttalte seg der, var mest opptatt av å slippe å bli konfrontert med sine tidligere uttalelser, sier Reidun Kjelling Nybø.

Hun er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og stusser over en sak som skal opp i det neste styremøte hos Finnmarkssykehuset.

Leder i Norsk redaktørforening Reidun Nybø, november 2022.

Reidun Kjelling Nybø mener Finnmarkssykehuset bør fortsette dagens praksis med at opptakene av styremøtene ligger ute på nett i lang tid.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

De vil stramme inn på sitt tilbud om å la folk få se styrets møter. De viser til regler for universell utforming, som vil gjøre det svært tidkrevende dersom opptak skal ligge ute på nett i mer enn to uker. Da må de nemlig tekstes.

Men universell utforming ble ikke nevnt med et ord da temaet ble tatt opp i det forrige styremøte. Der ble det nevnt helt andre bekymringer.

  • Se diskusjonen om å strømme styremøtene her:
    Styret diskuterte streaming av styremøtene.

    Her diskuterte styret strømming av styremøtene. Andreas Moan tar først ordet. Senere snakker både styreleder Lena Nymo Helli og direktør Ole Hope.

Viste til saker i mediene

Det var styrets nestleder Andreas Moan som tok opp saken. I møtet begrunnet han sin skepsis til å la opptakene ligge ute på nett:

– Gitt utfordringene vi tidvis har med hvordan ting blir tatt opp i media, så syntes jeg vi bør vurdere om vi skal strømme møte mens de pågår, å si at det er tilstrekkelig.

Andreas Moan Nestleder og styremedlem, Finnmarkssykehuset Styremøte 25. april, 2024

– Det er ikke frykten for å bli konfrontert med ting i ettertid at du sa det?

– Nei. Hvis det ikke har hatt interesse i løpet av de to første ukene, så er det ikke så ofte at det popper opp i etterkant heller, sier han.

Moan vil at styremøtene fortsatt skal være offentlig. Han sier han kun var ute etter å få en bevisstgjøring om hvorfor opptak av møtene ligger ute på nett. Han vil at det skal være mulig å komme til et styremøte med et standpunkt, diskutere og ha mulighet til å ombestemme seg underveis, uten at det skal hefte ved en senere.

– Det er saksfremlegget og vedtaket som er det som skal stå igjen, sier Moan.

Han viser til at det er ulik praksis hos de ulike helseforetakene i Norge. Det er kun i Finnmark at opptak av møtene blir liggende ute på nett.

Kan slippe å tekste opptak

NRK har stilt spørsmål til Finnmarkssykehuset, men de vil ikke gi noen kommentar før det er fattet vedtak i saken.

– Finnmarkssykehuset, som alle norske offentlige helseforetak, er forpliktet til å følge regelverket for universell utforming, skriver kommunikasjonsrådgiver Malene Nicolaysen i en e-post.

Men det er unntak i regelverket, ifølge direktør Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av IKT.

For offentlige virksomheter kan selv vurdere om videoopptak skal unntas fra kravet om teksting.

Kravet for å kunne unnta, er at teksting eller tekstalternativ utgjør en «uforholdsmessig stor byrde» for virksomheten, sier Rygg.

Hun syntes det blir feil av Finnmarkssykehuset å bruke universell utforming som begrunnelse for å ikke legge ut opptak av styremøtene.

Rygg mener det finnes andre og bedre grunner til å ikke gjøre dette.

Det er jo fint å ha åpenhet rundt styremøter, men som oftest er det kanskje veldig bestemte saker som vekker publikums interesser. Da bør man kanskje ta seg tid til å tekste dem, og la de ligge bevisst ute. Eller lage et tekstalternativ av det som blir sagt, som publiseres ved siden av.

Rygg viser også til at det er få som legger ut opptak av styremøter, fordi det er nesten ingen som går inn og ser dette.

– Mer internetthygiene og god forvaltning av nettsider tilsier at man kanskje ikke skal la det ligge ute så lenge, sier hun.

Malin Rygg

Ifølge tilsynsdirektør Malin Rygg har ikke Finnmarkssykehuset kontaktet dem angående spørsmål om regelverket for universell utforming.

Foto: Frøydis Geithus / Digdir

Les også Finnmarkssykehuset med kritikk mot media: – Rykter og misforståelser som blandes sammen

Alta rådhus

Skryter av at møter strømmes på nett

I flere år har Finnmarkssykehuset strømmet sine styremøter. I etterkant har disse blitt lagt ut på nett. Tilbudet er ikke lovpålagt, men ble innført «med et ønske om å gjøre møtene tilgjengelig for de ansatte og allmennheten generelt».

Denne praksisen er redaktør i Mediehuset Altaposten, Rolf Edmund Lund, veldig godt fornøyd med.

– Det har vært et stort pluss for oss å kunne dekke helsepolitiske saker på den måten. Så jeg er selvfølgelig ikke positiv til at man vil redusere den tilgjengeligheten, sier han.

– Helsepolitikk er ting som vedtas på lang sikt. Så det er veldig viktig at man har en langsiktig mulighet til å dekke det som ble vedtatt for en del år tilbake, og så ettergå det nå i dag.

Rolf Edmund Lund

Redaktør Rolf Edmund Lund i Mediehuset Altaposten ser ikke poenget til Finnmarkssykehuset om å la styremøtene ligge ute på nett i kun én uke.

Foto: André Bendixen / NRK

Lund kjenner seg ikke igjen i kritikken om at enkeltsetninger sagt under styremøter har blitt tatt ut av sin kontekst i etterkant.

– Også for Finnmarkssykehuset må det være et stort poeng at de kan ettergå sitatene. Ikke minst hvis de mener at media tar det ut av kontekst, eller at man har sitatfeil. Da har de mulighet til å ettergå det selv.

Alta rådhus

Ole Hope er direktør i Finnmarkssykehuset er positiv til at styremøtene ikke lenger skal ligge ute på nett i lang tid, og peker på ressurser og økonomi.

Foto: Stian Strøm / NRK

Vil ikke si noe før møte

Kjelling Nybø i redaktørforening maner Finnmarkssykehuset til størst mulig åpenhet. Hun viser til at styrets avgjørelser griper inn i folks liv og at de forvalter store offentlige ressurser.

– Det vil være til stor hjelp for både journalister, forskere og for folk flest at denne type dokumentasjon er tilgjengelig også i ettertid, sier hun om opptak av møtene til styret.

– Men jeg får et sterkt inntrykk av at her har man funnet en begrunnelse som passer til de motivene som deler av styret ga uttrykk for i det forrige møtet. Og at det egentlig handler om noe annet enn et ønske om å forholde seg til kravene om universell utforming.

Nye Kirkenes sykehus

Finnmark er stort. Blant årsakene til at styremøtene strømmes er de store avstandene i fylket, spredt bosetting og at enkelte møter blir lagt utenfor fylket.

Foto: Ksenia Novikova / NRK