Finnmarkskysten tom for hyse

– Det vi ser i år er noe vi ikke har sett tidligere, sier skipper Are Mikalsen. Fiskerne langs Finnmarkskysten opplever dramatisk nedgang i hysefiske. Havet er nærmest tomt for hyse.

Are Mikalsen, skipper på båten Holmen.

Are Mikalsen, skipper på båten Holmen, er bekymret for det dårlige hysefisket. Normalt skulle det ha vært bra med fisk nå.

Foto: Rune Berg

– Hyse er det lite av, men årsaken vet jeg ikke, sier Are Mikalsen som er skipper på båten Holmen.

Mikalsen er fisker på Sørvær i Hasvik kommune. Han spør seg selv om hysa kan ha blitt fisket opp, for normalt skulle det ha vært bra med hyse nå. Sånn har det i hvert fall hvert i tidligere år. Are Mikalsen forteller at de to siste årene har det vært mindre hyse enn vanlig, både på line og snurrevad, men ikke så lite som i år.

nordområdesatsingen

Det dårlige hysefisket påvirker også produksjonen på fiskebruket på Sørvær.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Dårlig fiske påvirker industrien

På mottaket på Sørvær har de fått inn 10 tonn hyse i august. På samme tid i fjor fikk de hele 150 tonn. Men det er ikke bare på Sørøya det er lite hyse, langs hele finnmarkskysten opplever fiskerne at det er dårlig hysefisket. I Øst-Finnmark pågikk dette fisket helt ut i oktober-november, i fjor. Nå er det allerede er over for i år, ifølge Norges Råfisklag.

Det dårlige hysefisket påvirker også produksjonen på land. På mottaket til Norway Seafoods i Sørvær betyr det dårlige hysefisket at det ikke blir filetproduksjon for de 35 ansatte.

Daglig leder på filetproduksjonen til Norway Seafoods i Sørvær, Frank Arne Ylänen, forteller at utenom torskesesongen er det hysefilet de stort sett produserer. Tidligere år har det også vært rikelig med råstoff i slutten av juni og hele august. Men det som skjer nå er spesielt nå, sier Ylänen.

– Det vi ser i år er noe vi ikke har sett tidligere, det har vært et dramatisk nedgang i hysefiske. Problemet er at fiskerne nesten ikke finner hyse. I fjor fikk vi 150 tonn på tre uker, i år har vi fått bare 10 tonn.

Heller ikke Frank Arne Ylänen kan annet enn gjette på hva årsaken kan være.

Jeg vet ikke, men jeg tror det er mattilgangen til hysa som er årsaken.

Frank Arne Ylänen nevner også at temperaturen i vannet kan ha steget. En båt registrerte at havtemperaturen hadde steget med 0,5 grader, og at det kan ha påvirket tilgangen til mat for hysa.

Torskefiske utenfor Senja

Havforskninsinstituttet skriver på sine nettsider at klimaendringer og økt havtemperatur påvirker fiskebestandene, men hvordan vil tiden vise.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Klima påvirker fiskebestandene

Havforskninsinstituttet skriver på sine nettsider at klimaendringer og økt havtemperatur påvirker fiskebestandene. Hos de fleste fiskebestander fører høye temperaturer til god rekruttering og god individuell vekst. På kort sikt vil derfor flere bestander kunne rekruttere bedre ved en økning i temperaturen.

Videre skriver Havforskningsinstituttet at de ulike fiskebestandene har egne temperaturpreferanser. Endringer i temperaturen i havet kan derfor føre til at fiskebestandene får en annen utbredelse enn de har i dag, og at tradisjonelt gode fiskeområder kanskje vil bli mindre attraktive i framtiden.