Farligere mygg på vei

Flere og skumlere mygg kan være på vei til oss.

Mygg
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Klimaendringer kan legge forholdene godt til rette for både mer og skumlere mygg enn de som i dag gjør livet utrivelig for folk og fe.

Det er biolog Paul Erik Aspholm ved Bioforsk Svanhovd i Pasvik som sender ut denne advarselen.

- Nye arter kan komme fra varmere strøk og plage både mennesker og dyr hvis vi får en generell temperaturøkning i nord, sier Aspholm.

 

Mye spiller inn

Det er samspillet mellom blant annet temperatur, fuktighet, lufttrykk og ultrafiolett lys som kan resultere i endringer.

- Det er vanskelig å forutsi hva som vil skje, men nye insektsarter kan bli ett av resultatene, sier Paul Erik Aspholm.

-  En ny og verre mygg er ikke utenkelig.

Plager folk og fe

Nord-Finland,  deler av Karelen og Nord-Norge er de verst myggutsatte områdene. I år med gunstige forhold for mygg kan både mennesker og dyr, spesielt i disse områdene, bli mye plaget. Enda mer mygg og en sintere myggtype kan fort bli uutholdelig for folk og dyr.