Grieg-ansatt dømt for falske luserapporter

En ansatt i oppdrettsselskapet Grieg Seafood er dømt til 75 dagers betinget fengsel for feilrapportering av lakselus.

Grieg Seafood

I tre månedsrapporter til Mattilsynet i 2010 og 2011 sendte den kvinnelige ansatte avgårde lusetall før hun visste resultatet av tellingene. Bildet er fra ventemerden til Grieg Seafoods lakseslakteri i Alta, og tatt i en annen sammenheng enn den omtalte saken.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Ved flere tilfeller har hun latt være å telle lakselus i oppdrettsmerdene, slik hun var pliktig til. I stedet rapporterte hun bare anslag over hvor mye lus det var på laksen. Dette har skjedd ved tre anlegg i Nordkapp, Loppa og Hammerfest i Vest-Finnmark

Hun har også gitt gale opplysninger om størrelsen på notposer, slik at en ulovlig høy tetthet av laks kunne blitt skjult. Kvinna har innrømt forholdene, og saken ender som en tilståelsesdom.

Tingretten har valgt å straffe henne med 75 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Hun skal betale en bot på 20.000 kroner, subsidiært fengsel i 40 dager.

Påtalemyndigheten hadde bedt om 81 dagers fengsel, derav 21 dager betinget.

– Det er særlig skjerpende at feilrapporteringen omfattet flere merder ved flere lokaliteter over en lengre periode, og at korrekt innrapportering er av stor betydning for forvaltningens kontroll med fiskehelse og fiskevelferd, skriver tingretten i dommen.

– Hadde dårlige rutiner

I retten forklarte kvinnen at Grieg Seafood Finnmark ikke hadde gode nok rutiner på rapportering i den aktuelle perioden. Hun baserte derfor sine lusetall på tilsynsrapporter som forelå fra tidligere.

Kvinnen understreket at rapporter i ettertid av feilrapporteringene har vist at hennes tall viste seg å stemme.

I tillegg til feilrapporteringene av lakselus erkjenner hun å ha oppgitt feil volum på notposer ved flere anledninger i perioden 2008 til 2011.

Til dette forklarte hun at volumet endrer seg ved skifte av notposer, men at det ikke hadde vært godt nok avklart i bedriften hvem sin arbeidsoppgave det var å endre dette i rapporteringene til Fiskeridirektoratet

.