Hopp til innhold

– Dette er veldig alvorlig

Inspektør fra Mattilsynet fant så mye lakselus i oppdrettsanlegg at han slet med å telle.

Lakselus Grieg Seafood - Steinviknes

Mattilsynet fant denne fisken ved Grieg Seafoods anlegg på Steinviknes. Anlegget hadde fem ganger så mye lus som tillatt og presser Finnmark opp på den nasjonale lakselusstatistikken.

Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet

Aldri før har det blitt registrert så mye lakselus fra oppdrettsanleggene i Finnmark som i september i år, og det er spesielt et anlegg som må ta skylden for det.

Da Mattilsynet gjennomførte en inspeksjon ved Grieg Seafoods anlegg på Steinviknes i Loppa kommune fant de at tilstedeværelsen av lakselus var fem ganger høyere enn tillatt.

– I den merden vi telte fant vi 5,3 lus i snitt per fisk. Det er 5,3 ganger så mye som det som er lovlig. Når man har et så høyt tall er det veldig alvorlig, sier inspektør i Mattilsynet Håvard Steffenak.

I en merde var det så mye lus at Mattilsynet slet med å telle. Flere fisk var så skadet av lus at de måtte avlives. I rapporten etter besøket på Grieg Seafoods anlegg på Steinviknes skriver mattilsynet:

«Så høye tall som man har ved Steinvikneset har ikke kommet over natten. Dette er et resultat av for dårlig drift.»

Oppdrettere plikter å telle lakselus og rapportere til Mattilsynet annenhver uke. Fra anlegget på Steinviknes mangler det flere slike rapporter.

– De har ikke vært flinke nok til å observere fisken eller telle lus på fisken. Det har i hvert fall vært noe som har blitt oversett med de høye lusetallene som var der, sier Steffenak.

Grieg Seafood: – Vi har full kontroll

Mattilsynet har gitt Grieg Seafoods flere pålegg samt varsel dagmulkt på 150 000 kroner. Administrerende direktør Håkon Volden i Grieg Seafoods Finnmark, sier de nå har ryddet opp.

– Vi har god kontroll på lusesituasjonen i alle våre anlegg. Det er fokus område nummer en for oss. Men så har vi hatt et kortsiktig utbrudd på et av våre anlegg, og det er heller ikke unormalt når temperaturen i sjøen snur og det er kan være store oppsamlinger av villfisk i området.

Hvor alvorlig ser dere på dette utbruddet?

– Nei, alvorlig og alvorlig. Det er klart at i forhold til de måleparametrene vi har i næringen, så er det uheldig at vi får et stort utbrudd på så kort varsel. Samtidig så har vi full kontroll. Vi har veldig gode kontrollrutiner og veldig gode beredskapsrutiner på dette, sier Volden.

Lakselus Steinviknes

Flere laks fra anlegget på Steinvikneset hadde så mye lus at de måtte avlives.

Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet