Grieg Seafood-ansatt løy om lakselus

Den Grieg Seafood-ansatte erkjenner at hun løy om telling av lakselus.

Grieg Seafood

I tre månedsrapporter til Mattilsynet i 2010 og 2011 sendte den kvinnelige ansatte avgårde lusetall før hun visste resultatet av tellingene. Bildet er fra ventemerden til Grieg Seafoods lakseslakteri i Alta, og tatt i en annen sammenheng enn den omtalte saken.

Foto: Robin Mortensen/NRK

En kvinnelig ansatt i Grieg Seafood Finnmark erkjenner å ha løyet til Mattilsynet i rapporteringen av lakselus fra oppdrettsanlegg i Vest-Finnmark.

Feilrapporteringene skal ha skjedd ved tre ulike månedsrapporter i 2010 og 2011. Oppdrettsanleggene er i Loppa, Hammerfest og Nordkapp kommuner.

Kvinnen innrømmer at hun rapporterte om lakselus til Mattilsynet før tellingene var gjort.

Feil om notposer

Opprinnelig skulle det starte en ordinær rettssak mot kvinnen i Alta tingrett denne uka, men siden hun nå har erkjent straffskyld går saken som en såkalt tilståelsessak istedenfor

Det betyr at saken går som en enedommersak, uten meddommere og vitner.

Kvinnen erkjenner i tillegg å ha feilrapport til Fiskeridirektoratet om størrelsen på notposer ved flere anledninger i perioden 2008 til 2011.

Dette gjorde at rapporteringen av fisketetthet kunne bli lavere enn det den faktisk var.

– Alvorlig

Statsadvokat Aud Slettemoen i Økokrim mener slik feilrapportering er alvorlig.

Aud Slettemoen

Statsadvokat Aud Slettemoen.

Foto: Lasse Lerdahl

– Økokrim mener at dette er en alvorlig sak, i og med at det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene som er satt til å kontrollere oppdrettsnæringen, sier hun.

– Systemet for kontroll med oppdrettsnæringen er basert på rapportering fra oppdrettsnæringen. Dette systemet er avhengig av at rapportene fra næringen er lojale og korrekte, fortsetter Slettemoen.

Den oppdrettsansatte er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 166, som omhandler falsk forklaring, og matlovens paragraf 28 når det gjelder størrelsen på merdeposen som var høyere enn realiteten.

– Strafferammen er to år, men det vil ikke bli påstått straff av den størrelsesorden i denne saken, sier statsadvokat Slettemoen.

Har samme jobb

Forsvarer Hallvard Østgård vil ikke kommentere detaljene i saken før rettsforhandlingene tar til, men bekrefter at hans klient har erkjent straffskyld.

– Min klient har forklart seg til politiet om de faktiske forhold, og vil forklare seg om det samme for retten, sier Østgård.

Kvinnen jobber fortsatt i Grieg Seafood, og i samme stilling som da ugjerningene skjedde, bekrefter forsvareren.

Vedtok bot

Saken mot den Grieg Seafood-ansatte startet ifølge Slettemoen med en anmeldelse mot oppdrettsselskapet fra Mattilsynet.

Ifølge Slettemoen har det parallelt med etterforskningen av kvinnen også vært etterforsket to lakserømninger fra Grieg Seafoods anlegg i 2010.

– Det har vært avgjort i et forelegg mot selskapet, og som selskapet har vedtatt, sier Slettemoen.

Boten var på 2,3 millioner kroner.

– Ville bli ferdig med saken

Administrerende direktør Morten Vike i Grieg Seafood ønsker ikke å kommentere rettssaken mot den ansatte på nåværende tidspunkt.

– Det blir galt å gjøre det nå, rett før saken skal til rettsbehandling, sier han.

At Grieg Seafood vedtok boten for lakserømning hevder Vike ikke er fordi selskapet mente de hadde gjort noe feil.

– Vi ønsket å bli ferdig med saken og gå videre, sier han.