Hopp til innhold

Denne har du ikke sett før

Havforskere gjorde oppsiktsvekkende funn.

Phyllodoce sp.

Phyllodoce sp.er et velkjent rovdyr som kravler seg frem på mudderoverflaten.

Foto: Katrine Kongshavn, UiB

Flere titalls nye arter er funnet langs norskekysten. Funnene er et resultat av MAREANOs (Marine areal database for norwegian waters) bunnprøver de siste årene.

Funnene bidrar til økt innsikt i artsmangfoldet i en lite kjent og "usynlig" dyreverden.

De fleste befant seg på kontinentalskråningen og i dypbassengene i Norskehavet.

Artene går under dyregruppen flerbørstemark, som har det vitenskapelige navnet Polychaeta.

De nye artene har fått navnene Maldanidae, Ampharetidae, Flabelligeridae og Scalibregmidae. Forskerne har ennå ikke kommet med norske navn på familiene.

Mange funn i Troms

Ampharete

Ampharete ble funnet på 770 meters dyp midtveis mellom Troms og Bjørnøya.

Foto: Katrine Kongshavn, UiB

Mellom Troms og Bjørnøya er de største funnene registrert. De mikroskopiske skapningene blir fanget på under 600 meters dyp.

– Ampharete er en ny og tidligere ubeskrevet art funnet på 770 meters dyp midtveis mellom Troms og Bjørnøya. Typisk for denne familiegruppen er at dyrene står rett opp og ned i bunnmudderet, der bare de fem synlige gjellene og munndelene stikker opp, skriver MAREANO på sine nettsider .

Om man ser på Phyllodoce (øverste bilde) har den ganske markerte øyner, i motsetning til resten av funnene.

100 år gammel Lofoting

Ophelina

Ophelina ble funnet utenfor Lofoten

Foto: Katrine Kongshavn, UiB

En av de nye artene er børstemarken Ophelina opistobranchiata. Arten ble beskrevet for over hundre år siden, men er ikke blitt funnet før nå. Den ble plukket opp på store dyp utenfor Lofoten.

Flerbørstemarken tilhører dyrerekken leddormer, hvor det er om lag 11000 registrerte arter. Men til dere som skal ut og bade i sommer, ikke vær redd.

Flerbørstemarkene er ofte bare noen millimeter store. De største er på omtrent 1 centimeter, og er med andre ord veldig vanskelige å få øye på.

– Skal man virkelig få sett flerbørstemark uten å bruke tungt prøvetakingsutstyr kan man vasse ut i sjøen og ta opp en håndfull bunnmudder, og deretter ta en nøye og forsiktig titt mellom sandkornene – gjerne ved bruk av lupe, skriver MAREANO på sine nettsider.

Børster seg frem på bunnen

Scalibregma n.sp.

Scalibregma n.sp. er en ubeskrevet art innen familigruppen Scalibregmidae, som lever nede i bunnmudderet.

Foto: Katrine Kongshavn, UiB

Scalibregma n.sp. lever av små partikler som stammer fra døde dyr. På bildet under kan du se børstene til dyret. De brukes til å ta seg frem i bunnmudderet.

Scalibregma n.sp.

Scalibregma n.sp. sine børster

Foto: Katrine Kongshavn, UiB

Og tro ikke at flerbørstemarkene er uten funksjon. Den bidrar nemlig til å opprettholde dyrelivet i bunnmudderet ved å grave ganger der friskt sjøvann med nytt oksygen kommer til.

Og avføringen til markene holder liv i bakteriesamfunnet som gir resirkulering av næringsstoffer.