Hopp til innhold

Sjøkabel uten strøm igjen: – Viktig å ikke utelukke en villet handling fra russerne

Sjøkabelen som ble kutta utenfor Vesterålen i 2021 er uten strøm igjen. Professor ved Forsvarets høyskole sier det er kjent at dette er en kabel som følger russisk ubåtaktivitet.

I denne "bua" på Hovden kommer data direkte fra havdypet utenfor Vesterålen. Bua er fjernstyrt og informasjonen blir sendt videre til blant annet forskerne i Bergen.

På landstasjonen, denne «bua» på Hovden, kommer data direkte fra havdypet utenfor Vesterålen. Bua er fjernstyrt og informasjonen blir sendt videre til blant annet forskerne i Bergen.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Havobservatoriekabelen LoVe utenfor Vesterålen skaper igjen hodebry.

I 2021 ble kabelen kutta og 4,2 kilometer kabel forsvant sporløst.

Siden den gang har den blitt reparert. Men nylig gikk skjermene hos blant annet Havforskningsinstituttet i svart igjen.

Symptomene var de samme som i 2021, men om kabelen er kutta på nytt, kan ikke havforskerne svare på.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte et brudd på kabelen, sier kommunikasjonsdirektør Marie Hauge i Havforskningsinstituttet til Bladet Vesterålen.

Det var Vesterålen Online som omtalte saken først.

Gir verdifull informasjon

Kabelen utenfor Vesterålen gir forskerne verdifull informasjon og bilder fra dypet av havet.

Det er kopla mikrofoner og kamerautstyr til kabelen som sender informasjon til land.

Havforskingsinstituttet bruker sensornettverket til å dokumentere livet i havet: Torskebestanden, skreivandringa, dyphavskoraller og sjøfugler.

Kabelen kan også fange opp norske ubåter og marineskip, eller andre som ligger gjemt i våre farvann.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sørger for at sensitive data ikke deles videre.

Sagt med andre ord – systemet kan overvåke det meste som skjer under havoverflata.

Derfor ble det fort krisestemning for tre år siden da det viste seg at 4,2 km av overvåkningskabelen var sporløst forsvunnet.

Nå er det altså nytt strømbrudd.

Men så forsvant strømmen

– Vi mangler strøm på LoVe, men vet ikke sikkert hvorfor, sier Hauge.

– Viktig å ikke utelukke en villet handling fra russerne

Professor i etterretning ved forsvarets høyskole Tom Rødseth ser alvorlig på saka.

– Det er vanskelig å si hva som står bak, det kan være tråling som har revet opp kabel eller et skip med anker. Hvis det er statlig sabotasje, kan vi ikke utelukke undervannsaktivitet. Men det kan også være en teknisk svikt.

Han legger til:

– Gitt situasjonen vi er, og gitt at den har vært ødelagt tidligere, er det viktig å følge med. Det er kjent at dette er en kabel som følger russisk ubåtaktivitet. Det er viktig å ikke utelukke en villet handling fra russerne, sier Tom Rødseth til NRK.

Går ikke lenger ut enn til 12-milsgrensa

Forsker Geir Pedersen ved Havforskningsinstituttet sier til Bladet Vesterålen at strømmen forsvant fra kabelen 9. mai.

Det er tre år etter at den sist gikk i svart.

Geir Pedersen, seniorforskar og prosjektleiar for «LoVe Ocean»

Geir Pedersen, forsker ved Havforskningsinstituttet

Foto: Christine Fagerbakke / HI

De skal nå først gjøre feilsøking fra landstasjonen i Hovden i Bø i Vesterålen.

– Feilsøking på denne typen system er komplisert, men vi skal nå gjennomføre systematiske undersøkelser, og starter på land, sier Pedersen til NRK.

Pedersen mener kabelen nå er tryggere enn før 2021.

– Vi følger med på skipstrafikken over kabelen, men det viktigste er at kabelen nå ikke går lenger ut enn til 12-milsgrensen. Siden den ikke ligger i internasjonalt farvann, mener vi den ligger tryggere, sier Pedersen.

Territorialgrensene ligger på 12 nautiske mil, og innenfor dette området har Norge full suverenitet. Russerne kan ikke fiske innenfor den norske 12-milsgrensa, og det er trålforbud.

Nå skal det altså gjøres videre undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd.

– Vi skal gjøre en del undersøkelser på landstasjonen på Hovden i uka som kommer. Og det vil antakeligvis føre oss nærmere hva som har skjedd.

– Foreløpig blir det bare spekulasjoner, sier Pedersen til NRK.

Tviler på at det er et nytt brudd

Tror du det kan ha vært et nytt brudd, slik som i 2021?

– Jeg tviler veldig på det. Som sagt så har vi ikke noe informasjon nå som gjør at vi kan konkludere på hva som har skjedd, så vi må gjøre disse målingene. Muligens vil vi også gå ut visuelt og inspisere før vi kan konkludere.

Pedersen sier han håper å ha svaret i løpet av ei uke eller to.

Havforskningsinstituttet har informert PST og politiet om strømbruddet.

– Man blir alltid bekymra når man får den type problemer. Men vi håper på det beste. Det trenger ikke å være alvorlig eller tilsvarende som sist. Men det finner vi ut av ved å gjøre flere undersøkelser.

– Vi jobber med dette så fort vi kan og må bare avvente en del eksperter som kommer inn og gjør målinger.

Bø i Vesterålen

Det er i Bø i Vesterålen viktige sjøkabler kommer i land. Nå skal det først gjøres undersøkelser på land for å forsøke å finne årsaken til strømbruddet. Bildet er fra Skårvågen.

Foto: Jan-Helge Andersen

Internasjonal oppmerksomhet

Kabelkuttet i 2021 fikk oppmerksomhet både i Norge og i utlandet.

Også Politiets sikkerhetstjeneste ble involvert.

NRK har vært i kontakt med Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, som har denne kommentaren i dag.

Dersom slike kabler kuttes eller forstyrres, er det selvsagt interessant for PST å ha kunnskap om, for å tegne et best mulig, og et korrekt etterretningsbilde mot Norge.

I juni 2022 kom konklusjonen fra politiet; etterforskninga viser at kabelen mest sannsynlig ble revet bort av et fiskefartøy, som deretter kappet kabelen.

De kunne imidlertid ikke svare på om dette skjedde uaktsomt eller med forsett.