Knallhard kritikk av toppansettelser i nye Troms og Finnmark: – Får ikke innsyn

En mangelfull prosess med regelbrudd og uten åpenhet. Slik oppsummerer en rekke fagforeninger ansettelsene av til sammen fem sjefer til det nye storfylket. Mannen som har ansatt de nye toppene er av en helt annen oppfatning.

Ina Helene Olsen

Når Troms og Finnmark i januar slås sammen er det med mange nye sjefer. Nå roper fagforeninger varsko om ansettelsene. Her er Ina-Helene Olsen, hovedtillitsvalgt i Akademikerne i Troms.

Foto: Privat

I august ble ny administrasjonssjef og fire divisjonsdirektører ansatt til det nye storfylket Troms og Finnmark. Nå viser det seg at fagforeningene mener arbeidslivets spilleregler ikke har blitt fulgt i prosessene.

– Vi har gitt tilbakemelding på to forhold. Det viktigste er manglende begrunnelser og tilsidesetting av regelverk når kandidater har blitt vurdert, sier Ina-Helene Olsen.

Hun er hovedtillitsvalgt for arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne i Troms. Olsen snakker på vegne av en rekke fagforeninger i Troms og Finnmark, to fylker som slås sammen 1. januar.

Fagforeningene står sammen om kritikken av ansettelsesprosessene. Nå meldes saken til Sivilombudsmannen.

– God oversikt

Det var et tilsetningsutvalg som i august bestemte at Stein Ovesen skulle bli ny administrasjonssjef.

I tillegg til administrasjonssjefen ble det ansatt fire divisjonsdirektører, der fagforeningene mener det kun var vurdert én for hver stilling.

Dette mener imidlertid tilsettingsutvalget ikke er riktig.

– Vi har dannet oss et veldig bra bilde av den enkelte søker, sier Ulf Trygve Ballo, leder av tilsettingsutvalget og fellesnemnda for sammenslåingen av fylkene.

– Når ikke frem

Fagforeningene sier videre at prosessen skulle være åpen, tillitsfull og inkluderende. Arbeidslivets spilleregler skulle følges og fagforeningenes medvirkning skulle sikres. Nå mener fagforeningene at det motsatte er tilfelle.

– Vi har gitt tilbakemelding på brudd på tilsettingsutvalgets egne regler, blant annet på at vi er lovet medvirkning, innsyn og åpenhet i prosesser. Våre tilbakemeldinger ser ikke ut til å nå frem, sier Olsen.

Hun gir et eksempel på det fagforeningene mener er regelbrudd.

– Regelen er at søkerne som ikke blir tilsatt skal få innsyn i vurderingene sine, hvis man ønsker det. Det er søkere som har bedt om dette, men ikke fått det.

– Hvorfor tror dere det ble slik?

– Det er vanskelig for oss å vite, i og med at vi ikke får innsyn. Men det vi gjør oss noen tanker om, er at det kanskje ikke er gjort noen gode vurderinger. Dermed har man ikke lyst å vise dem frem, sier Olsen.

Ulf Trygve Ballo og Kari-Anne Opsal

SENTRALE I PROSESSEN: Ulf Trygve Ballo er leder i tilsetningsutvalget. Her er han sammen med Kari-Anne Opsal, som tidligere har ledet fellesnemnda for sammenslåing mellom Troms og Finnmark. Den jobben har også Ballo siden overtatt.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

Tillitsvalgte inkludert

Ulf Trygve Ballo i tilsettingsutvalget ser saken med helt andre briller. Han mener det har vært en åpen prosess, og arbeidslivets spilleregler har blitt fulgt.

– Prosessen har vært så åpen som vi bare kunne ha den, sier han.

Ballo sier det har vært 22 søkere, hvorav de aller fleste er blitt intervjuet. De har også hentet referanse fra mange.

– Ved tilsettinger er det en del ting som må tas ut av offentligheten. Som for eksempel personopplysninger, og vanskelige ting knyttet til den enkelte søker.

Ballo viser til at utvalget hadde med to tillitsvalgte, og at de var enstemmige om beslutningen om hvilke kandidater de skulle ansette.

– Vi har hatt drøftingsmøter med de tillitsvalgte. Alle de vi har foreslått har vi sendt ut til de tillitsvalgte på høring, og så har vi fått anbefalinger fra dem om det er riktig eller galt å tilsette den vi har foreslått, sier han.

Fagforeningene mener at det er et «bra utgangspunkt» med to plasser til tillitsvalgte i tilsettingsutvalget. De reagerer imidlertid på at en av plassene ble tildelt LO, med færre medlemmer enn Akademikerne og YS.

De fagforeningene som ikke ble med i utvalget skal altså ha blitt lovet innsyn de mener de ikke har fått.

LES OGSÅ: