Akademikerne: 25-åringer med lange studier kan bli pensjonstapere

Regjeringens opplegg for tjenestepensjonene gjør at 25-åringer med lange studier kan risikere å få bare vel 40 prosent av lønnen i pensjon, ifølge Akademikernes regnestykke.

Regjeringen starter forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon sammen med partene i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie leder forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon som startet onsdag. Akademikerne er ikke begeistret for at 25-åringer kan bli pensjonstapere i offentlig sektor.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det føles litt urettferdig at alle de som er i jobb nå får alle godene, mens vår generasjon må slite mer, sier den 25-årige studenten Mia Sandstrøm til NRK.

I fysikkbygningen på Blindern i Oslo går mange som senere blir akademikere i stat og

Mia Sandstrøm

Mia Sandstrøm mener det er urettferdig at hennes generasjon må slite mer for pensjonen.

Foto: Trond Lydersen / NRK

kommuner. Deres nye pensjoner forhandles nå etter at regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere onsdag begynte på et nytt forsøk på å enes om en ny pensjon i kommunene og staten.

Både opptjening og uttak av offentlig tjenestepensjon er til debatt den neste måneden. Det gjelder 800.000 personer som jobber i kommuner og i staten.

Sandstrøm har hørt at pensjonen hennes er utsatt for kutt.

– Jeg synes det ser ganske dystert ut, og alt vi får høre er at vi som går ut nå kommer til å få veldig lite pensjon, sier hun.

– Kan risikere å få 42 prosent av sluttlønnen i pensjon

Kari Sollien leder fagorganisasjonen Akademikerne og er også bekymret for om regjering og arbeidsgivere gir ungdommen en god pensjon.

Kari Sollien

Kari Sollien i Akademikerne sier deres regnestykke viser at de som er nyutdannet nå og skal begynne å jobbe i offentlig sektor - kan risikere å få helt ned i 42 prosent av sluttlønnen sin i pensjon.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Med den skissen vi har sett fra Arbeidsdepartementet så langt, viser våre regnestykker at våre grupper unge - de som er nyutdannet nå og skal begynne å jobbe i offentlig sektor - kan risikere å få helt ned i 42 prosent av sluttlønnen sin i pensjon, sier hun.

Sollien sier hun er forundret over dette ettersom regjeringen har uttalt at den nye pensjonsordningen ikke er en sparereform.

– Nå skal det være en omlegging og en tilpassing til offentlig tjenestepensjon, og da har vi en forventning om at både de unge og de gamle kommer minst like godt ut av den nye ordningen som den vi har i dag.

Arbeidsministeren: – Vil bidra til å sikre yngre en bedre pensjon

Arbeidsminister Anniken Hauglie leder regjeringens forhandlinger og sier hun forventer tøffe forhandlinger den neste måneden.

– Målet med reformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger, og jeg har god tro på at vi finner en omforent løsning, sier hun til NRK.

Anniken Hauglie

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier at den nye ordningen legger opp til at offentlig ansatte skal kunne jobbe lenger for å kompensere for blant annet levealdersjustering.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det vil bety at også offentlig ansatte skal kunne jobbe lenger for å kompensere for blant annet levealdersjustering, og det vil også bidra til å sikre de yngre en bedre pensjon enn dagens system legger opp til, legger hun til.


Hvis offentlig pensjon blir dårlig, så vil det føre til at mange flere søker seg til private bedrifter, tror Sandstrøm.

– Man kan ha det i tankene, og heller søke seg til privat sektor. Lokkemiddelet til offentlig sektor har som oftest vært at de har trygge rammer og gode pensjonsordninger, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger