Færre stormskader i nord – men tro ikke forsikringen blir billigere likevel

Uværsutsatt i nord til tross. Forsikringsselskapene får færre skademeldinger fra nordlendinger enn fra andre når det stormer. Men billigere forsikring blir det ikke.

Uvær

Nordlendinger har oftere uvær, og er bedre forberedt.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ifølge flere forsikringsselskaper NRK har vært i kontakt med, rapporteres det om færre skader når uvær herjer i nord, enn når uvær herjer i Sør-Norge. Det sett i forhold til per innbygger.

Dette gjelder også hos forsikringsselskapet Tryg, ifølge kommunikasjonssjef Ole Irgens.

– Vi ser at folk bosatt lengst nord er flinkere til å sikre eiendeler og boliger. Dessuten bygges det på steder som ikke er så utsatt. Vi ser og at vedlikeholdet er bedre, slik at man generelt er best mulig sikret, sier Irgens.

Men hos Roy Pedersen i Kvalsund holdt det likevel ikke. Stormkastene tirsdag fikk litt for godt tak i noen av takplatene.

– Men vinden var sikkert sterkere enn vi har kjent den der på sikkert 20 år, forteller han.

Uvær tok taket

Slik så taket til Roy Pedersen i Kvalsund ut etter stormen tirsdag.

Foto: Privat

Mer å ta hensyn til

Ifølge Forsker Reidun Skaland ved klimatjenesteavdelingen ved Meteorologisk institutt viser værstatistikken at befolkningen i Finnmark og Nord-Norge har mer vær å ta hensyn til, enn befolkningen sør i landet.

– Det er jo Nord-Norge som for eksempel er utsatt for disse polare lavtrykkene som betyr veldig dårlig vær. Og når lavtrykkene kommer inn fra vest, så treffer de jo direkte langs kysten, forklarer hun.

Men selv om det rapporteres om færre skader etter stormene som herjer i nord, og folk tar mer forbehold når uvær meldes så betaler ikke befolkningen nødvendigvis mindre i forsikring.

Lang avstand betyr høy pris

– Det vil være dyrere å forsikre hus i nord. Det er fordi det er flere og større brannskader i den nordligste landsdelen. En del av forklaringen på de store brannskadene er at det mange steder er lang avstand for dem som skal rykke ut og slokke, sier Ole Irgens.

Men dette er noe ulikt mellom forsikringsselskapene NRK har snakket med. Samtlige forsikringsselskap går imidlertid etter individuelle kriterier og faktorer når man skal regne ut forsikringssummet. Også i forsikringsselskapet Tryg:

– Det vil naturligvis i tillegg også være en individuell vurdering fra hus til hus. Variasjoner fra kommuner til kommuner vil det og være, forklarer han.