Hopp til innhold

Trolig funnet årsaken til brokollapsen over E6: – Kunne håndtert dette bedre

Statens vegvesen har trolig funnet årsaken til at Badderen bro kollapset. Nå skal lignende broer over hele landet sjekkes for samme feil.

Bru kollaps Badderen

Badderen bro førte til at Norge ble delt i to og en over 600 kilometer lang omvei.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

I tillegg kan erosjonssikringen ha vært mangelfull.

Badderen bro kollapset den 31. mai. For de lokale førte dette til en omkjøring via Finland på over 600 kilometer. En ny midlertidig bro ble åpnet 8. juni.

Nå er den foreløpige årsaksanalysen til Statens vegvesen klar.

– Selv om den ikke gir alle svar, er det åpenbart at vi kunne håndtert dette bedre, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Han sier at grunnlaget og forutsetningene som lå til grunn da broen ble konstruert, var ikke enkelt tilgjengelig for fagmiljøet i etterkant.

– Vi har ikke lyktes i å identifisere og følge opp de små endringene som har skjedd over tid, og til sist, da det eskalerte, gikk det mye raskere enn vi klarte å respondere på.

Laksforsmo sier at Statens vegvesen ikke klarte å se totalkonsekvensen dette kunne få for broens pilar og fundament.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen Drift og vedlikehold sier at Statens vegvesen kunne håndtert situasjonen bedre.

Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Kollapsen startet med vårflom

Den foreløpige konklusjonen viser at det trolig var et sammenfall av flere forhold som førte til hendelsen.

Det var trolig erosjon ved bropilaren som førte til at broen kollapset. Det er også usikkert om pilaren var erosjonssikret.

Inspeksjoner frem til hendelsen hadde ikke avdekt skader eller mangler på pilaren. Derfor er det også vanskelig å si hvordan erosjon rundt pilaren utviklet seg over tid, sier Laksforsmo.

Vårflommen i fjor, som tok med seg den gamle broen, har trolig endret strømmingsforholdene ved broen.

Dette har flere i lokalmiljøet vært bekymret for, før kollapsen skjedde.

Endringene har trolig gitt ugunstig strømningsretning mot pilaren som har gjort den mer utsatt og økt erosjonen rundt og under pilaren, samtidig som bunnforholdene kan være endret.

Ifølge Statens vegvesen startet dette allerede under vårflommen året ført.

Les også: Første deler av bruen ankommet Badderen – arbeidet starter tidligst fredag morgen

Første trailerlass med brudeler til Badderen, Kvænangen, har ankommet.
Første trailerlass med brudeler til Badderen, Kvænangen, har ankommet.

– Permanent løsning må på plass

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøkte Badderen torsdag. Der lovet han at det skal komme en ny bro på E6.

– En europavei har falt ned. Da kan vi ikke leve med midlertidig løsning. Her må vi få på plass en permanent løsning.

Han sier at det ikke er pengene som er utfordringen, men at det må gjøres en grundig vurdering av hvordan man kan bygge en solid bro som også tåler fremtidens klima utfordringer.

– Og når den planprosessen er gjennomført, så må vi få det på vårt bord og sørge for at vi får bevilget penger og får på plass en ny løsning.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er åpenbare fordeler med å velge kollektivt over el-biler.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er klar på at det må på plass en permanent løsning som tåler klimautfordringer.

Foto: Pål Hansen

Tar selvkritikk

– Tar Statens vegvesen selvkritikk for håndtering av Badderen bru?

– Ja, vi er ikke fornøyd med at Badderen kollapsen på den måten som det gjord. Det burde vært gjort en del andre ting i forkant av det her skjedde, sier Laksforsmo.

En konsekvens av brokollapsen er at det nå er større oppmerksomhet rundt de forholdene som ble avdekket. Statens vegvesen har startet arbeidet med å kontrollere tilsvarende broer i Troms og Finnmark, for at det som skjedde i Badderen ikke skal skje igjen.

– Der er et antall broer både i Troms og Finnmark, og resten av Norge, som er bygget på samme måte som står i flomutsatte områder.

Han skal ikke ha sett rapporter om tilsvarende tilstander på andre broer.

– Men jeg er ikke fornøyd med at det skjedde. Det burde ikke ha skjedd.