Elgspert: – Skogens konge angriper hvis den er redd

Mye snø gjør at elgen trekker nærmere oss mennesker. Men det er mulig å lære seg å forstå skogens konge.

Rolf Rødven, Elg i Finnmark

Erling Solberg, NINA, som er med i prosjektet «Elgen i Finnmark» har merket en rekke elg i Tana. De hadde merket elgen som angrep Jon Børge Stinas hundespann. Dette er ikke den samme elgen.

Foto: Elg i Finnmark

Svært mange har sett videoen av elgen som søndag angrep hundespannet til Jon Børge Stina i Tana.

Flere av hundene ble trampet ned, og den ene måtte avlives etter å ha brukket ryggen.

Rolf Rødven jobber med forskningsprosjektet som hadde merket dyret. Han sier elgen vanligvis ikke er et aggressivt dyr, men kan angripe hvis den blir redd.

Uforstyrret elg

Uforstyrret elg beiter.

Foto: Rolf Svensson / Alta kommune

Risikoen er størst hvis en kalv er involvert – slik som i dette tilfellet.

– Det er uvanlig at en elg angriper som det der. Det kan ha noe å gjøre med at elgen har et instinkt om at ulven er en fare for den, sier Rødven.

– Slipp hunden løs

Elgkua i videoen har tidligere blitt merket med en GPS-klave. Denne registrerte alle posisjonene elgen hadde fra 2017, men klaven var programmert til å droppe av i februar, ifølge Rødven.

Han sier de alltid tar forholdsregler når de merker elgene, men kan ikke si om elgen som angrep hundespannet er mer aggressiv enn andre dyr.

Rolf Rødven med elg

– Jevnt over så er ikke elgen et aggressivt dyr. Den angriper ikke mennesker for å angripe mennesker. Den gjør det fordi den vil forsvare seg eller kalven sin, sier Rolf Rødven.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Elgkua er mest aggressiv på våren etter at den har kalvet.

– Hvis du plutselig kommer over en elgkalv bør du være litt obs og trekke deg unna, fordi moren vil forsvare avkommet sitt, råder Rødven.

Elgen er blitt oppmerksom

Elgen er blitt oppmerksom på noen som forstyrrer, og prøver å bestemme seg for om den skal flykte eller bli stående.

Foto: Rolf Svensson / Alta kommune

Går du på tur med hunden i bånd og møter en aggressiv elg er anbefalingen klar:

Slipp hunden løs.

– Hunden kan komme seg unna når den er løs, men du vil helst ikke ha elgen opp i deg, fordi du springer saktere enn både elgen og hunden.

– Men når hundene sitter fast i sleden som i dette tilfellet blir jo det umulig, tilføyer Rødven.

Elgen er aggressiv

Elgen er aggressiv, den har reist bust, hodet ligger lavt og ørene ligger flatt. Når som helst kan elgen angripe.

Foto: Rolf Svensson / Alta kommune

– Vis hensyn

Om vinteren har forskerne i prosjektet sett klare tegn på at elgen oppholder seg nærmere veier og skuterløyper.

Mye snø i terrenget gjør at elgen trekker mot de stedene det er lettest å gå. I tillegg samles de i områdene hvor det er mest mat, som for eksempel ved veier eller tettbygdestrøk.

Rødven sier det nå er mer vanlig å se elgen nærmere tettbebygde områder.

– Det er ingen grunn til noen utstrekt bekymring, men man skal ta hensyn til både elg og rein, og ikke forstyrre dyrene mer enn nødvendig. Det kan påføre dem en ekstra belastning. Det er et vilt dyr og da kan det reagere som vi så på videoen, sier forskeren.

Elg angriper

Elgen angriper.

Foto: Rolf Svensson / Alta kommune