Eiendomsmeglerne tror boligprisene stiger i 2015

Boligprisene vil stige med 4 til 6 prosent neste år, tror eiendomsmeglernes bransjeorganisasjon Eiendom Norge.

Tomasjordnes

Bydelen Tomasjordnes på fastlandet i Tromsø er blant områdene som opplever at boligprisene stiger.

Foto: Tore Meek / NRK

De begrunner prognosene med at det er færre boliger på markedet enn vanlig, lave renter, moderat boligbygging, lav arbeidsledighet og god lønnsvekst. Samtidig understreker de at lavere oljepriser, og konsekvensen dette får for petroleumssektoren, demper forventningen til markedet.

– De svakere utsiktene for norsk økonomi i 2015 vil prege boligmarkedet, spesielt i Stavanger-regionen, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt sterkest prisvekst i Tromsø

– I våre prognoser forventer vi at Bergen, Oslo og Tromsø vil ha en sterkere prisvekst enn landsgjennomsnittet. Kristiansand og Trondheim vil ligge ganske likt som landsgjennomsnittet, mens Stavanger sannsynligvis vil få en flat eller moderat negativ prisutvikling til neste år, sier han.

Statistikken den siste tiden har vist at Tromsø har hatt desidert høyest prosentvis endring de siste 12 månedene. I oktober steg boligprisene i Tromsø med 0,6 prosent.

Bransjeorganisasjonen tror prisveksten vil avta noe i løpet av året. Fra et nivå på 7 til 8 prosent ved inngangen til 2015, regner de med at prisveksten kommer til å ligge på 2 til 3 prosent ved slutten av året.