Dyresykdom kan bli katastrofe for reindrifta

Om tamreinen i Finnmark er smittet av dyresykdommen Chronic Wasting Disease, CWD, står næringa overfor enorme problemer. Det sier Inge Even Danielsen, nestleder i Norske Reindriftsamers landsforbund.

Reinsdyr ved Balvatnet

CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring, og ender alltid med døden.

Foto: Øyvind Skogstad

CWD er en sykdom som er svært dødelig for hjortedyr. Tre tilfeller er oppdaget i Norge. Om også reinen i Finnmark har fått sykdommen er dette svært dramatisk, sier Danielsen.

Tsjernobyl blir barnemat

– Da har vi en skikkelig stor utfordring, og jeg tror nok det som skjedde i forbindelse med eksplosjonen i Tsjernobyl vil bli barnemat i forhold til hva som kan skje i kjølvannet av dette, sier Danielsen.


Da atomreaktoren i Tsjernobyl eksploderte i 1986, havnet mye av det radioaktive nedfallet i reinbeiteområder i Sverige og Norge. 18 tusen rein måtte slaktes i Norge som følger av ulykka.

Inge Even Danielsen

Nestleder i Norske Reindriftsamers landsforbund, Inge Even Danielsen.

Foto: Liv Inger Somby

– Men, sier Danielsen, samtidig må vi huske at vi vet svært lite om denne sykdommen. Tilfellene som er oppdaget i Norge er oppdaget på en rein og to elger. Det er de første tilfellene som er registrert i Europa. Tidligere er sykdommen bare kjent fra USA, Canada og Korea.

– En stor utfordring

– Er det akutelt med nedslakting av rein dersom det skulle vise seg at sykdommen også finnes blant tamrein i Norge?

– Det er det for tidlig å si noe sikkert om. Både næringa og forvaltninga er svært usikker på hvordan man skal gripe an denne situasjonen. Vi er svært avhengige av råd fra ekspertene, sier Danielsen.

Fagrådgiver for dyrehelse i Mattilsynet region nord, Anne Døsen, sier de også ser alvorlig på situasjonen.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Diagnosen stilles gjennom påvisning av prionprotein CWD i hjerneprøver fra døde dyr.

Foto: Sylvie Lafond Benestad/Veterinærinstituttet

– Dette er et scenario vi ser på som en stor utfordring, og som vi aller helst håper å unngå, sier Døsen.

Undersøker tamrein i Finnmark

– Vi skal gjennomføre en kartlegging av sykdommen i hele landet, også tamrein i Finnmark. Her blir det først og fremst undersøkelser av påkjørte dyr og dyr som viser symptomer på sykdommen, sier Døsen.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvordan de skal håndtere situasjonen dersom de finner sykdommen blant tamrein.

– Det må vi ta en avgjørelse på når vi har fått en oversikt over eventuellt omfang, sier Døsen.

Det er enda ikke klart hvor mange prøver de vil ta av friske slaktedyr.